Informējam, ka 2018. gada 1. martā stāsies spēkā grozījumi Civilprocesa likumā, kurā paredzētas izmaiņas valsts nodevas un kancelejas nodevas apmērā

Turpmāk, iesniedzot zvērinātam tiesu izpildītājam izpildu rakstu vai citu izpildu dokumentu izpildei, maksājama valsts nodeva 3 euro apmērā (Civilprocesa likuma 34. panta sestā daļa) (iepriekš 2,85 euro);

Personām, kas ģenerējušas valsts nodevas par izpildu dokumentu iesniegšanu izpildei rēķinu līdz 28.02.2018., rēķinu ir apmaksājušas, bet līdz 28.02.20108. nav iesniegušas izpildu dokumentu izpildei, būs nepieciešams piemaksāt trūkstošos 0,15 EUR, maksājuma mērķī norādot iepriekš ģenerētā rēķina numuru (tas pats rēķins, uz kura pamata veikts maksājums par 2,85 EUR).

Personām, kas ģenerējušas valsts nodevas par izpildu dokumentu iesniegšanu izpildei rēķinu līdz 28.02.2018., bet rēķinu vēl nav apmaksājušas, jāģenerē jauns rēķins par pilno summu un jāveic apmaksa maksājuma mērķī norādot jaunā rēķina numuru.