Izņēmumi tiesas apmeklējumam zemesgrāmatu lietās

Zemesgrāmatu process ir rakstisks un zemesgrāmatu lietās dokumenti iesniedzami, elektroniski, pa pastu vai atstājami tiesu telpās izvietotajās pastkastēs. Tomēr nereti ir situācijas, kad personai ir vajadzība pakalpojumu saņemt klātienē. 

Klātienes pakalpojumu var saņemt pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot vai nosūtot e-pastu uz mājas lapā www.tiesas.lv norādīto tiesas kontaktinformāciju un norādot klātienes pakalpojuma nepieciešamību.  Vienlaikus jānorāda, ka tiesas darbinieki nesniedz juridisku palīdzību vai konsultācijas, tajā skaitā nesagatavo tiesā iesniedzamos dokumentus, tajā skaitā nostiprinājumu lūgumus. 

Tiesas pieņem nostiprinājuma lūdzējus klātienē pēc iepriekšēja pieraksta  gadījumā, kad nekustamā īpašuma īpašnieku un personu, kuru labā vai pret kurām taisāms nostiprinājums, tai skaitā Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrēto personu pārstāvju parakstiem nav nepieciešams notāra vai bāriņtiesas apliecinājums, ja minētās personas nostiprinājuma lūgumu rajona (pilsētas) tiesai iesniedz personiski un lūgums pamatots:  

1) uz tiesas nolēmumu;                                   

2) uz notariālu aktu;  

3) uz administratīvo aktu;  

4) uz līgumu par īpašuma tiesību iegūšanu uz nekustamu īpašumu, privatizējot valsts vai pašvaldības īpašumu;  

5) uz būvvaldes izziņu par ēkas statusu un aktu par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā.  

Tāpat, pēc iepriekšēja pieraksta, ir iespēja klātienē iepazīties ar lietu materiāliem un saņemt dokumentus, gadījumos, kad tas nav iespējams elektroniski vai ar pasta starpniecību.    

Rīgā esošo tiesu kontaktinformācija - 

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā:

Nostiprinājuma lūgumu apliecināšana – tālr. 67225246, Rīgā, Ieriķu ielā 5;

Rīgas rajona tiesā:

Nostiprinājuma lūgumu apliecināšana – tālr. 67224334,  67029858 , Rīgā, Ieriķu ielā 5; 

                                            tālr. 67754871,  Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 1a;  

Iepazīšanās ar lietas materiāliem – tālr. 67029888, Rīgā, Ieriķu ielā 5;  

Dokumentu izsniegšana – tālr. 67224334, Rīgā, Ieriķu ielā 5; 

                                      tālr. 67754871,  Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 1a;

                                      tālr. 67972547, Siguldā, Šveices ielā 27.