Juridiskās domas attīstībai vēsturiski nozīmīgā telpā Rīgas apgabaltiesā iekārtota bibliotēka un mācību zāle

“Telpā, kurā attīstījusies Latvijas tieslietu sistēmas vēsture un likti pamati arī Rīgas apgabaltiesas izveidei, juridiskās domas attīstībai un tiesas prakses pilnveidei tagad ir izveidota bibliotēka/mācību zāle,” to atklājot uzsvēra Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone.

Rīgas apgabaltiesas bibliotēka/mācību zāle, kas izvietota tās vēsturiskajā ēkā Brīvības bulvārī 34, tika svinīgi atklāta š.g. 4.aprīlī, klātesot pašreizējam tieslietu ministram Dzintaram Rasnačam, pirmajam atjaunotās Latvijas Republikas tieslietu ministram, pašreiz – Eiropas Savienības Tiesas tiesnesim Egilam Levitam, Tiesu administrācijas un Tiesu Namu aģentūras vadībai, Rīgas apgabaltiesas vadībai un tiesnešiem, Publisko tiesību institūta direktoram Arvīdam Dravniekam, kā arī būvdarbu veicējiem no AS “Būvuzņēmums Restaurators”.

Bibliotēka, kas tiks izmantota arī kā mācību un sanāksmju telpa, iekārtota pārbūvējot līdzšinējo tiesas priekšsēdētāja kabinetu, kas savulaik pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas bija tieslietu ministra kabinets.

Egils Levits atklāšanā sacīja, ka tiesnešiem ir ļoti laba iespēja radīt sinerģijas efektu ar tiesību zinātni: “Ja tiesnesis, lai sagatavotu spriedumu, jau ir iedziļinājies kādā juridiskā jautājumā, tad viņam vairs nav jāpieliek lielas pūles, lai savas pārdomas, abstrahējoties no konkrētās lietas, pārvērstu tiesībzinātniskā rakstā. Tādēļ novēlu, lai šī jaunā Rīgas apgabaltiesas bibliotēka ir par pamudinājumu tiesnešiem dot savu pienesumu arī tiesību zinātnei.”

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs atzinīgi vērtē bibliotēkas/ mācību zāles atklāšanu Rīgas apgabaltiesā. “Tas dod garīgo spēku - uz attīstību vērstā iestādē ir jābūt atbilstošai darba videi un darba kultūrai, kas orientēta uz mācībām un personības attīstību,” uzsver ministrs. Vienlaikus Dz.Rasnačs atzīst, ka nākotne pieder tiem, kas spēj novērtēt savu vēsturi – tikpat svarīga pirms trim gadiem bija arī Rīgas apgabaltiesas muzeja atvēršana, lai saglabātu vēstures mantojumu par apgabaltiesas un tiesu sistēmas attīstību kopumā.

Lai demonstrētu jaunās mācību zāles, kas aprīkota ar modernākajām tehnoloģijām, iespējas, atklāšanā notika saslēgšanās ar Tiesu administrāciju videokonferences režīmā. Videokonferenču iekārta, ar kuru aprīkota Rīgas apgabaltiesas bibliotēka/mācību zāle, iegādāta par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 3.4.1.0/16/I/001 "Justīcija attīstībai" līdzekļiem.

 

Informāciju sagatavoja:

Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (25713271; raimonds.locmelis@tiesas.lv)