Jurisprudences studentus aicina pieteikties praksē Rīgas apgabaltiesā

Rīgas apgabaltiesa ir atvērta un pretimnākoša sadarbībai ar augstākajām mācību iestādēm. Kopš 2017. gada praksē Rīgas apgabaltiesā ir bijuši vairāk nekā simt studentu, un šā gada pirmajos piecos mēnešos noslēgti vēl 14 prakses līgumi.

Studentu prakses vadītāji ir Rīgas apgabaltiesas tiesneši abās tiesas kolēģijās. Civillietu tiesas kolēģijā pēdējo trīs gadu laikā ir praktizējušies vairāk nekā 70 studenti, tādējādi gandrīz visiem tiesnešiem šajā laikā ir bijuši divi praktikanti. Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone uzsver, ka tas ir veids, kā Rīgas apgabaltiesas tiesneši sniedz savu ieguldījumu, lai jurisprudences studenti tiesas prakses laikā varētu nostiprināt augstskolā iegūtās teorētiskās zināšanas. "Šāda sadarbība dod pienesumu ne tikai jauniešiem, bet arī Latvijas tieslietu sistēmai, jo daudzi no maģistrantiem nākotnē izvēlas savu karjeru saistīt ar darbu tiesā, vai arī kā tiesu sistēmai piederīgas personas. Tas kalpo arī turpmākai Latvijas valsts attīstībai, tās demokrātisko pamatu un tiesiskuma stiprināšanai," vērtē Daiga Vilsone.

Obligātās studiju prakses ilgumu tiesā nosaka studiju programmas, un tās laikā Rīgas apgabaltiesā kā vispārējās jurisdikcijas tiesā ir iespējams apgūt civiltiesisko un krimināltiesisko praksi.

Visvairāk studentu no Latvijas Universitātes

Kā liecina Rīgas apgabaltiesas apkopotā statistika par noslēgtajiem prakses līgumiem, iespēju iepazīt darbu apelācijas instances tiesā, izvēloties to kā prakses vietu, ik gadus izmanto vairāk nekā 20 studentu no Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes (LU JF). No šīs mācību iestādes Rīgas apgabaltiesā vienmēr ir bijis visplašākais praktikantu skaits.

Sekojot saitei par profesionālā maģistra studiju programmu (https://bit.ly/2Y2RYLZ), ir iespējams apskatīt LU JF Atvērto durvju dienas prezentāciju par studijām un prakses iespējām, taču Rīgas apgabaltiesa gaida praksē ne vien maģistrantūras, bet arī bakalaura un pirmā līmeņa augstākās izglītības studentus no ikvienas Latvijas augstskolas un koledžas, kurās tiek piedāvāta tiesību zinātņu apguve.

Pēdējo trīs gadu laikā Rīgas apgabaltiesā praktizējušies arī studenti no Biznesa augstskolas "Turība", Rīgas Stradiņa universitātes, Rīgas Juridiskās augstskolas, Baltijas Starptautiskās akadēmijas, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Alberta koledžas un Juridiskās koledžas.

 

Prasības praktikantiem aug

Kā atzīst Daiga Vilsone, Rīgas apgabaltiesa augstu vērtē sadarbību ar augstskolām prakšu jautājumos: "Ja students ir zinātkārs, uz attīstību orientēts jaunietis, kas gatavs lietišķam un intensīvam darbam, mēs esam "uz viena viļņa". Tādēļ aicinām izmantot piedāvātās iespējas un gaidīsim praksē Rīgas apgabaltiesā!"

Informējam, ka prakses pieteikumi nosūtāmi Rīgas apgabaltiesas kancelejai uz: riga.apgabals@tiesas.lv.

Informāciju sagatavoja:

Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (mob. tālr.: 25713271; e pasts: raimonds.locmelis@tiesas.lv)