Kurzemes apgabala tiesneši diskutē par tiesu prakses aktualitātēm

2019.gada 15.martā Kurzemes apgabaltiesā pulcējās Kurzemes rajona tiesas un Kurzemes apgabaltiesas tiesneši uz gadskārtējo semināru, lai pārrunātu tieslietu sistēmas aktualitātes un diskutētu par tiesu prakses jautājumiem. Semināra mērķis - tiesu prakses vienādošana Kurzemes tiesu apgabalā.

Semināra pirmajā daļā tiesnešus par jaunumiem informēja Tiesu administrācijas pārstāvji – E-lietas programmas projekta “TIS attīstība” koordinatore Vita Upeniece, ESF projekta koordinatore Dace Kazāka un Tiesu iestāžu sabiedrisko attiecību speciāliste Ināra Makārova.

Tiesu administrācijas pārstāvji akcentēja, ka līdz šī gada 1.jūnijam plānots pabeigt zemesgrāmatu nodaļu pilnīgu integrāciju pirmo instanču tiesās. Savukārt līdz 2020.gada beigām plānots pabeigt jaunās Tiesu informatīvās sistēmas izstrādi, lai tā būtu atbilstoša un funkcionāla e-lietu lietvedībai un tiesvedības procesiem.

Sabiedrisko attiecību speciāliste pārrunāja ar tiesnešiem jautājumus par tiesnešu un tiesu kā iestāžu komunikāciju ar masu mēdijiem.

Semināra otrajā daļā darbs turpinājās divās darba grupās, kurās tiesneši vērtēja 2018.gada darba rezultātus un pirmās instances tiesas nolēmumu kvalitāti apgabaltiesas skatījumā, analizēja tiesu prakses problēmjautājumus, un pirmās instances tiesas iesūtītajiem jautājumiem.

Tiesnešiem, kuri specializējušies krimināllietu izskatīšanā, bija iespēja tikties ar Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta Zinātniski analītiskajiem padomniekiem Noru Magoni un Jāni Baumani un pārrunāt jautājumus, kas saistīti ar lietu izskatīšanu vienošanās kārtībā.

 

Laila Glazūna

Kurzemes apgabaltiesas

Tiesneša palīgs

E-pasts:laila.glazuna@tiesas.lv