Kurzemes apgabaltiesas delegācija atgriezusies no pieredzes apmaiņas vizītes Spānijā

Kurzemes apgabaltiesas tiesneši Rita Vīva, Zaiga Zaiceva, Judīte Mauliņa, Ingrīda Junghāne, Vineta Vaiteika, Didzis Aktumanis un tiesneša palīgs, tiesas komunikators Baiba Andersone nupat atgriezušies no pieredzes apmaiņas vizītes Spānijas galvaspilsētā Madridē, kas organizēta projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros ar mērķi veicināt tiesvedības efektivitāti un kvalitāti. Tās laikā tiesu sistēmas pārstāvji apmeklēja Spānijas Galveno tieslietu padomi, iepazinās ar tās struktūru un kompetenci, gūstot plašākas zināšanas par alternatīvā domstarpību risināšanas veida - mediācijas - izmantošanas iespējām un kārtību, kā arī komunikācijas ar sabiedrību un plašsaziņas līdzekļiem veidošanas stratēģiju. Delegācijas pārstāvjiem bija iespēja vērot tiesas procesu pirmās instances tiesā, iepazīties ar apelācijas instances tiesas kompetenci un lietu izskatīšanas kārtību, kā arī apmeklēt Augstāko tiesu, gūstot priekšstatu par kasācijas instances tiesas struktūru, kompetenci un darbības principiem. 

(Kurzemes apgabaltiesas pārstāvji ar Spānijas Nacionālās Augstākās tiesas priekšsēdētāju)

Uzziņai:

Projektu “Justīcija attīstībai” īsteno Tiesu administrācija sadarbībā ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu. Projekta pasākumi vērsti uz Latvijas tieslietu sistēmas darbības uzlabošanu, veicinot procesa efektivitāti un kvalitāti, samazinot jautājumu izskatīšanai veltīto laiku, mazinot noslodzi tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu darbā, kā arī veicinot uzticēšanos tiesu un tiesībaizsardzības iestādēm no Latvijas, ārvalstu uzņēmēju un sabiedrības puses, ārvalstu tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu puses. Projekta īstenošanas laiks ir no 2016.gada līdz 2022.gada beigām.

 

Sagatavoja:

Kurzemes apgabaltiesas tiesneša palīdze,

Baiba Andersone

Tel.63480189

e-pasts: baiba.andersone@tiesas.lv