Kurzemes apgabaltiesas tiesneši un darbinieki iepazīstas ar Francijas tiesu sistēmu

Kurzemes apgabaltiesas delegācija Eiropas sociālā fonda projekta „Justīcija attīstībai” ietvaros 2018.gada novembrī devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Po un Bordo, Francijā.

Projekta mērķis ir paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai, veicināt tiesvedības efektivitāti, kvalitāti un uzticēšanos tiesu un tiesībsargājošajām iestādēm.

Vizītes mērķis bija  iepazīties ar Francijas tiesu sistēmu, Po apelācijas instances tiesas struktūru un  darba organizāciju, lietu izskatīšanas kārtību un termiņiem, kā arī sasniegumiem tiesvedības procesa digitalizācijā, kā arī Francijas nacionālās tiesu skolas (Ecole Nationale de la Magistrature) apmeklējums Bordo.

 

Vizītes laikā liela uzmanība tika veltīta lietu izskatīšanas termiņiem, darba apjomam, mediācijas piemērošanas iespējām un efektivitātei. Iegūta informācija par tiesas administratīvo sistēmu, kancelejas funkcijām. Īpaša uzmanība tika veltīta jautājumam par Po apelācijas instances tiesas pieredzei darbā ar plašsaziņas līdzekļiem, kā arī sabiedrības informēšanas aspektiem.

Ar Po apelācijas instances tiesas pārstāvjiem tika pārrunāts par tiesnešu un tiesnešu palīgu kompetenci un karjeras iespējām.

 

Vizītes ietvaros Kurzemes apgabaltiesas delegācijai bija iespēja apmeklēt tiesas sēdi.

 

Francijas nacionālās tiesu skolas (ENM) apmeklējuma laikā Kurzemes apgabaltiesas delegācija guva vispusīgu un detalizētu informāciju par izvirzītajām prasībām tiesnešu un prokuroru amatu kandidātiem, viņu karjeras iespējām pēc šīs skolas absolvēšanas, kā arī Francijas nacionālās tiesu skolas lektoru piesaistīšanas principiem.

Vizītē uz Franciju devās Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja Silva Reinholde, Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētājas vietnieces Ingrīda Junghāne un Linda Vēbere, tiesneses Ināra Rozīte, Astra Klaiše un Zaiga Zaiceva, kā arī tiesneša palīgs Ineta Franka un Tiesas kancelejas vadītāja Irita Sīle.

 

Sagatavoja: Kurzemes apgabaltiesas tiesnese Z.Zaiceva, tiesneša palīdze I.Franka