Kurzemes rajona tiesā iecelta tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja, Zemgales rajona tiesā – priekšsēdētāja vietnieces

Šodien, 2023. gada 17. martā, Tieslietu padome par Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju iecēla tiesnesi Elgu Guitāni, bet par Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietniecēm – tiesneses Adriju Kasakovsku un Ingu Zālīti.

Elga Guitāne līdz šim bija Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietniece. Priekšsēdētāja amata pienākumus viņa pildīs līdz brīdim, kad atklātā konkursā tiks iecelts jaunais tiesas priekšsēdētājs. 

Līdzšinējā Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja Aija Āva no 2023. gada 20. marta pārcelta darbā Kurzemes apgabaltiesā.

Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieces Adrija Kasakovska un Inga Zālīte amatā ieceltas uz pieciem gadiem. Viņas šim amatam izraudzītas konkursā.