Kurzemes rajona tiesas tiesnesis skaidro, kāpēc “Liepājas pedofilu lietā” apsūdzētajiem nevarēja piespriest lielāku cietumsodu

Kurzemes rajona tiesas tiesnesis Renars Jūrmalis tēvam un dēlam par netiklu darbību izdarīšanu ar mazgadīgo piesprieda brīvības atņemšanu uz vienu gadu un probācijas uzraudzību uz diviem gadiem.

“Nosakot brīvības atņemšanas soda apmēru tika piemēroti Krimināllikuma 49.1 panta 1.daļas 1.punkta nosacījumi, ja tiesa konstatē, ka nav ievērotas personas tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā, tā var šo apstākli ņemt vērā pie soda noteikšanas un sodu mīkstināt. Apsūdzētajiem pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas vēl būs jāizcieš sods - probācijas uzraudzība divu gadu garumā, kas nozīmē apsūdzēto uzvedības kontroli šajā laikā,” stāsta tiesnesis R.Jūrmalis.

Tiesnesis sabiedrībai skaidro, ka kriminālprocesu nebija iespējams pabeigt “saprātīgā termiņā”, jo viņš saņēma lietu jaunai izskatīšanai pēc iepriekšējā tiesas nolēmuma atcelšanas. Lietā tika veikta tiesas izmeklēšana, pārbaudot visus pierādījumus, kā arī aizstāvji pieteica jaunus lieciniekus, kuru liecības tika pārbaudītas tiesas izmeklēšanā. Lietā abiem apsūdzētajiem tika nozīmēta tiesu psihiatriskā ekspertīze. Lietas izskatīšanas gaitā kavējoši apstākļi bija arī liecinieku neierašanās uz tiesas sēdēm pēc tiesas uzaicinājuma, un viņi tika vesti uz nākamām sēdēm piespiedu kārtā, kā arī lietas izskatīšanas laikā slimoja cietušās advokāte.

Kriminālprocess pret tēvu un dēlu sākts 2014. gada maijā. Notikumi, par kuriem ierosināta krimināllieta, norisinājušies ilgstošā laika posmā - no 2009. gada, kad cietušajai meitenītei bija vien pieci gadi, līdz 2014. gada februāra beigām.

Toreizējā Liepājas tiesā šī lieta nonāca 2015. gadā. Abi apsūdzētie savu vainu atzina, līdz ar to lietu skatīja bez pierādījumu pārbaudes. Tiesa abiem piesprieda piespiedu darbu - vienam 240 stundas, otram - 200 stundas. Pēc tam lietu skatīja Kurzemes apgabaltiesa, kura lēma atcelt Liepājas tiesas spriedumu pilnībā un nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesai. Šāds lēmums pieņemts, jo tiesa konstatēja, ka pirmās instances tiesa iztiesāšanā pārkāpusi "Kriminālprocesa likuma" normu, kas nosaka, kādos gadījumos tiesas izmeklēšana var notikt, neveicot pierādījumu pārbaudi.