Aktualitātes

 • Latvijā viesojas ekspertes no Lietuvas un Horvātijas tieslietu institūcijām

  Šodien Tiesu administrācijā viesojas Lietuvas Nacionālās Tiesu administrācijas un Horvātijas Tieslietu ministrijas pārstāves, kuras Latvijā ieradušās projekta “Tiesiskās sadarbības attīstība krimināllietās” ietvaros.

 • Informācija par Zolitūdes traģēdijas krimināllietas iztiesāšanu 2019.gada 11., 12. un 13.jūnijā

  2019.gada 11.jūnijā plkst.10.00 nozīmēta iztiesāšanai Zolitūdes traģēdijas krimināllieta, taču, ņemot vērā to, ka apsūdzētā persona attaisnojošu iemesla dēļ nevarēs ierasties uz tiesas sēdi, lietas iztiesāšanas laiks tiek grozīts.

 • Par Rīgas rajona tiesas (Siguldā) darba laiku 11.jūnijā

  Informējam, ka sakarā ar  elektroenerģijas piegādes pārtraukšanu, 2019.gada 11.jūnijā no plkst.9.15 līdz plkst.15.15 būs ierobežota apmeklētāju pieņemšana un dokumentu izsniegšana Rīgas rajona tiesā (Siguldā) Šveices ielā 27, Sigulda.

 • Eiropas kolēģus iepazīstina ar Latvijas tiesu sistēmu

  Lai gūtu pilnvērtīgu ieskatu Latvijas tiesu sistēmā, tiesneši un prokurori no deviņām ES dalībvalstīm pieredzes apmaiņas nolūkos pašlaik apmeklē tiesu sistēmai piederīgas iestādes Latvijā. Latvijas Tiesnešu mācību centrs ar Eiropas Savienības (ES) atbalstu to nodrošina EJTN (European Judicial Training Network Short-term Exchange Programme) apmaiņas programmas ietvaros. Tiesnešiem un prokuroriem tā ir iespēja doties vienu līdz divu nedēļu ilgās apmaiņas vizītēs uz kādu no ES dalībvalstīm, lai apmeklētu valsts pārvaldes un tiesībaizsardzības iestādes, kā arī tiesas.

 • Noslēgušās mācības par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un apkarošanu

  Trešdien, 5. jūnijā, Rīgā norisinājās konference “Ceļā uz efektīvu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un apkarošanu”. Tā tika rīkota kā noslēguma pasākums “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas apmācību programmai”, kas kopš 2017. gada tika īstenota sadarbībā ar Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta dienestu un Nīderlandes Finanšu izlūkošanas un izmeklēšanas dienestu (FIOD). Apmācību programma tika īpaši izstrādāta Latvijas tiesībsargājošo, tiesu sistēmas, uzraudzības iestāžu un citu kompetento institūciju kapacitātes stiprināšanai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risku mazināšanā.

 • Tiesu administrācija saņem “REGIOSTARS LATVIJA 2019”projektu konkursa balvu

  Š.g. 29. maijā Tiesu administrācija saņēma “REGIOSTARS LATVIJA 2019” projektu konkursa balvu par ieviesto “Zemesgrāmatu procesa digitalizācija” projektu,  kategorijā – GUDRĀ IZAUGSME: Digitālo pārmaiņu veicināšana.

 • Ar 2019.gada 1.jūniju zemesgrāmatu nodaļu tiesnešus iekļaus rajona (pilsētu) tiesu sastāvos

  Saeima 2018.gada 25.oktobrī pieņēma grozījumus likumā "Par tiesu varu" un 1.novembrī pieņēma grozījumus Zemesgrāmatu likumā, ar kuriem no 2019.gada 1.jūnija paredzēta zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu pilnīga iekļaušana rajona (pilsētu) tiesu sastāvos.

 • OECD ģenerālsekretārs pauž atbalstu TM iecerei veidot specializētu tiesu finanšu un ekonomisko noziegumu lietu izskatīšanai

  Trešdien, 29. maijā, tieslietu ministrs Jānis Bordāns tikās ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ģenerālsekretāru Anhelu Guriju (Angel Gurría), lai pārrunātu OECD 3. fāzes novērtējumu, Ekonomikas pārskatu par Latviju, kā arī apspriestu specializētas tiesas izveidi komercstrīdu, ekonomisko un finanšu noziegumu lietu izskatīšanai.

 • Rīgas apgabaltiesas tiesneši, darbinieki un Tiesu administrācijas pārstāvji iepazina kolēģu darbu Portugālē, Lisabonā

  Rīgas apgabaltiesas tiesnešu, darbinieku un Tiesu administrācijas pārstāvju delegācija no 2019. gada 21. līdz 25. maijam pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja  Portugāles Tieslietu padomi, Apelācijas tiesu un Portugāles Tiesu administrāciju, galveno lomu piešķirot jautājumiem, kas saistīti ar digitalizāciju, kā arī lietu sadales kārtību tiesā, noslodzes izlīdzināšanas pasākumiem un instrumentiem, lietu izskatīšanas termiņu plānošanu, lietu izskatīšanas termiņu monitoringu, interešu konfliktu novēršanas pasākumiem un rīkiem, kā arī par nolēmumu publiskošanu un anonimizāciju.

 • Svarīga informācija saistībā ar videokonferencēm Brīvības bulvārī 34

  Saistībā ar ēkas remontdarbiem Brīvības bulvārī 34 videokonferences, kas Rīgas apgabaltiesā notiek saziņai ar tiesas sēdēm, kuras norisinās citos tiesu apgabalos, sākot no pirmdienas, 2019. gada 27.maija, līdz remontdarbu noslēgumam tiks organizētas 111. un 113. tiesas zālē, tādēļ tiesas apmeklētājus, kuriem videokonferences bija plānotas citās tiesas zālēs, aicinām pievērst uzmanību izmaiņām un sekot norādēm tiesas ēkā izvietotajos informatīvajos displejos.