Latvijā norisinās Starptautiskā Valūtas fonda vizīte

No š.g. 9. – 13. oktobrim Latvijā norisinās Starptautiskā Valūtas Fonda novērtēšanas vizīte, kas tiek organizēta Tiesu administrācija projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros

Tikšanās laikā Starptautiskā Valūtas Fonda pārstāvji iepazinās ar Latvijas institūciju paveikto maksātnespējas jomā, kas tiks ņemts par pamatu projekta ietvaros veiktajam Latvijas tieslietu sistēmas novērtējumam, kur viena no sadaļām ir  maksātnespējas joma.

Vizītes laikā Starptautiskā Valūtas Fonda pārstāvji tikās ar Latvijas Tieslietu ministrijas, Maksātnespējas administrācijas, Latvijas Komercbanku asociācijas, Bauskas rajona tiesas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biroja, Latvijas Brīvo arodbiedrību konfederācijas un Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas pārstāvjiem.

Starptautiskā Valūtas Fonda pārstāvji apkopoja informāciju, kāda ir pašreizējā Latvijas maksātnespējas sistēma un vai tā var palīdzēt atbalstīt finanšu stabilitāti un ekonomisko izaugsmi Latvijā, kā arī uzklausīja institūciju pārstāvju viedokļus un priekšlikumus kā uzlabot maksātnespējas tiesisko regulējumu.

Starptautiskais Valūtas fonds kā viens no tieslietu sistēmas novērtējuma veicējiem tika izvēlēts, pamatojoties uz to, ka Maksātnespējas likums, kas stājās spēkā 2010. gada 1. novembrī, tika izstrādāts ciešā sadarbībā ar Starptautiskā Valūtas fonda ekspertiem.

Tāpat Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādņu 2016.–2020. gadam un to īstenošanas plāna izstrādes gaitā tika saņemts Starptautiskā Valūtas fonda ekspertu viedoklis un ierosinājumi, tādējādi Starptautiskajam Valūtas fondam jau ir padziļināta izpratne par tiesisko regulējumu un esošo situāciju maksātnespējas jomā Latvijā un varētu visaptveroši un kvalitatīvi izvērtēt izmaiņas maksātnespējas jomā. SVF veiks šo reformu starpnovērtējumu. Viena no šī starpnovērtējuma sadaļām ir Intervijas un statistika. Vairāk informācijas par novērtējumu un projektu “Justīcija attīstībai” šeit: https://ta.gov.lv/LV/sadarbiba_1510/eiropas_socialais_fonds_1520