Latvijā viesojas ekspertes no Lietuvas un Horvātijas tieslietu institūcijām

Šodien Tiesu administrācijā viesojas Lietuvas Nacionālās Tiesu administrācijas un Horvātijas Tieslietu ministrijas pārstāves, kuras Latvijā ieradušās projekta “Tiesiskās sadarbības attīstība krimināllietās” ietvaros.

Lietuvas Tiesu administrācija un Horvātijas Tieslietu ministrija ir Tiesu administrācijas īstenotā projekta “Tiesiskās sadarbības attīstība krimināllietās” partneriestādes. Projekta mērķis ir veicināt tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās un sekmēt Eiropas Savienības savstarpējas atzīšanas instrumentu efektīvu un saskaņotu piemērošanu.

Tikšanās laikā Projektu vadības un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja Agnija Karlsone-Djomkina iepazīstināja klātesošos ar projekta ietvaros plānotajām aktivitātēm un visu trīs valstu sadarbības modeli.  Savukārt Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departamenta pārstāve Jūlija Muraru-Kļučica pastāstīja par Latvijas pieredzi sadarbībā ar ārvalstu tiesu iestādēm krimināllietās – izaicinājumiem un pieredzi.  Ārvalstu viešņas tika iepazīstinātas arī ar e-tiesiskuma inovāciju risinājumiem, pie kuriem šobrīd strādā Tiesu administrācija.

Projekta ietvaros auditoru kompānija „Ernst & Young Baltic” izstrādās vienotas tiesu prakses pārskatu, aprakstot esošo pieredzi Latvijā, Lietuvā un Horvātijā par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz spriedumiem krimināllietās, ko noteikušas ārvalstu tiesu institūcijas, ar kuriem piespriesti brīvības atņemšanas sodi un par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu tādiem spriedumiem un probācijas lēmumiem, kuri paredzēti probācijas pasākumu un alternatīvu sankciju uzraudzībai.

Izstrādātais pārskats tiks prezentēts tiesu prakses semināros tiesnešiem un tiesu darbiniekiem gan dažādos Latvijas un Lietuvas novados, gan seminārā Zagrebā. Latvijas tiesās tiks definēta arī viena kontaktpersona kā eksperts jautājumos, kas saistīti ar Eiropas Padomes lēmumiem (nr.2008/909/TI un nr. 2008/947/TI), izmantojot Training of Trainers (ToT) principu.

Plānots, ka rīt ārvalstu viesi dosies uz Jelgavu, kur apmeklēs Zemgales rajona tiesu un Zemgales apgabaltiesu un tiksies ar krimināllietu tiesnešiem.

Projekts ilgs 19 mēnešus un tā noslēgumā plānots Latvijā organizēt starptautiska līmeņa konferenci, uz kuru plānots aicināt daudz plašāku nozares speciālistu loku, proti, ekspertus arī no Tieslietu ministrijas, Latvijas Republikas Prokuratūras un Valsts probācijas dienesta.

 

Tiesu administrācijas

Projektu vadības un starptautiskās sadarbības nodaļa

Tālr.: 29 248 273

Twitter: @tiesuadm

Facebook: @tiesuadm

www.ta.gov.lv