Latvijā viesojas Moldovas tieslietu sistēmas pārstāvji

Tiesu administrācija informē, ka laika posmā no š.g. 15.līdz 19.aprīlim Latvijā viesojās Moldovas Tieslietu ministrijas un tiesu pārstāvji

Vizītes ietvaros Moldovas delegācija apmeklēja vairākas Latvijas tieslietu sistēmas institūcijas -  Augstāko tiesu, Tieslietu ministriju, Tiesu administrāciju, kā arī Zemgales apgabaltiesu, Vidzemes apgabaltiesu un Valmieras rajona tiesu.

 

Vizīte laikā Moldovas kolēģi tika iepazīstināti ar Latvijas tieslietu un tiesu sistēmas struktūru, Augstākās tiesas un Tieslietu padomes darbu, kā arī Tieslietu ministrijas un Tiesu administrācijas darbības virzieniem, uzdevumiem un funkcijām.

 

Ņemot vērā to, ka Moldovas tieslietu sistēma ir decentralizēta, ārvalstu kolēģus īpaši interesēja vairāki ar tiesu darba centralizēšanu, organizāciju un administrēšanu saistīti jautājumi – vienota budžeta plānošana un izstrāde, materiāltehniskais nodrošinājums tiesās, tiesu informatīvās sistēmas funkcionalitāte, personālvadības jautājumu organizēšana tiesās u.c. Par minētajiem jautājumiem Tiesu administrācijas pārstāvji sniedza prezentācijas un atbildēja uz vizītes dalībnieku neskaidrajiem jautājumiem.

 

Vizītes laikā tiesās Modovas tieslietu sistēmas pārstāvji tikās ar tiesu priekšsēdētājiem, lai iepazītos ar tiesu darba praktiskajiem aspektiem un tiesu darba ikdienas aktuālajiem jautājumiem. Tiks veicināta arī turpmākā sadarbība starp Latviju un Moldovu tiesu darba organizācijas un administrēšanas jomā. Nākamā tikšanās ar Moldovas kolēģiem paredzēta rudenī, kad Latvijas delegācija viesosies Moldovā pieredzes apmaiņas vizītē.

 

Informāciju sagatavoja:

Līva Rancāne

Tiesu administrācija

Tel. 67063808

liva.rancane@ta.gov.lv