Latvijas apgabaltiesas turpina strādāt pie apelācijas instances tiesu prakses vienādošanas. Publicējam aktuālos secinājumus

Lai vienādotu tiesu praksi kā vienotai apelācijas instancei Latvijā, šobrīd ir aktualizēts 2016.gadā sastādītais apkopojums, apspriežot jautājumu, – kurā brīdī jāvērtē ieguvēja tiesības iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi, izskatot pieteikumus par nekustamo īpašumu izsoļu aktu apstiprināšanu vai nostiprinot īpašuma tiesības zemesgrāmatā.

2016.gadā portālā tiesas.lv tika publicēts “Kopsavilkums par Latvijas apgabaltiesu un zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu sanāksmēm jautājumā par izsoles aktu pieteikumu lietu noformēšanas un izskatīšanas problēmjautājumiem” (pašlaik tajā aktualizēts 4.13. punkts par lauksaimniecības zemes iegūšanu). Apspriežot šo jautājumu gan videokonferencē 2018.gada 24.janvārī, gan turpinot to apspriest rakstveidā, civillietu tiesas kolēģijas apgabaltiesās ir nonākušas pie vienotiem secinājumiem, kas tagad tiek publicēti portālā tiesas.lv (šeit) un atrodami tiesas.lv→ tiesu nolēmumi→ apgabaltiesu prakse un nolēmumi→ civillietas→ Papildinājums kopsavilkumam par Latvijas apgabaltiesu un zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu sanāksmēm par izsoles aktu pieteikumu lietu noformēšanas un izskatīšanas problēmjautājumiem (2018.gada februāris).

Par jautājumu, kurā brīdī,– apstiprinot izsoles aktu vai – nostiprinot īpašuma tiesības zemesgrāmatā, jāvērtē ieguvēja tiesības iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi, jau ticis diskutēts iepriekš, bet tagad jautājums vēlreiz aktualizēts, veicinot dialogu starp tiesām un veidojot vienotu tiesu praksi apgabaltiesās.

 

Informāciju sagatavoja:

Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (raimonds.locmelis@tiesas.lv; 67088261; 25713271)