Latvijas delegācija apmeklē Zviedrijas tieslietu nozares iestādes

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projekta „E-pierādījumu dzīves cikls” ietvaros Latvijas delegācija no 2019.gada 25. līdz 28.februārim viesojās vairākās Zviedrijas tieslietu nozares iestādēs.

Pieredzes apmaiņas vizītes laikā Latvijas delegācija apmeklēja Zviedrijas policiju, prokuratūru un Atundas rajona tiesu.

Vizītes mērķis bija iepazīties ar analogo un digitālo e-pierādījumu piemēriem, e-pierādījumu juridisko nozīmi (vākšanu un izvērtēšanu), kā arī e-pierādījumu ietekmi uz kriminālprocesu. Delegācija ieguva priekšstatu par Zviedrijas tiesvedības sistēmām, e-pierādījumu apstrādi un apsprieda dažādas e-pierādījumu dzīves cikla tēmas. 

 

Vizītē uz Stokholmu devās Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnese Vita Rūsiņa, Kurzemes rajona tiesas tiesnese Aiva Daidere un Tiesu administrācija E-lietas programmas projekta “Tiesu informatīvās sistēmas attīstība” koordinatore Vita Upeniece.

 

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Valsts administrācija” darbojas ar mērķi veicināt darba metožu harmonizēšanu valsts pārvaldes sektorā. Programma atbalsta mācību vizītes, prakses iespējas un kontaktu dibināšanu un uzturēšanu starp valsts sektora darbiniekiem. Atbalstu piešķir projektiem, kuros iesaistītas vismaz trīs valstis no Ziemeļvalstu-Baltijas reģiona (Dānija, Igaunija, Īslande, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Somija un Zviedrija). Programma sedz līdz pat 60% no ceļa un uzturēšanās izmaksām.

 

Informāciju sagatavoja:

Dace Ezeriete

Projektu vadības un starptautiskās sadarbības nodaļas

Projekta vadītāja

29248273

Dace.Ezeriete@ta.gov.lv