Latvijas delegācija iepazīstas ar Islandes tieslietu nozares iestāžu darbu

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projekta „E-pierādījumu dzīves cikls” ietvaros Latvijas delegācija no 2019.gada 18. līdz 21.martam viesojās vairākās Islandes tieslietu nozares iestādēs.

Pieredzes apmaiņas vizītes laikā Latvijas delegācija apmeklēja Islandes Tiesu administrāciju, Islandes Policiju, Islandes Prokuratūru un Reikjavikas rajona tiesu.

 

Vizītes mērķis bija iepazīties ar jaunākajām e-pierādījumu iegūšanas metodēm no mobilajām ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem un planšetdatoriem (zvanu vēsture, īsziņas, e-pasts, digitālajās fotogrāfijas, videoklipi, kalendāra ieraksti, adrešu grāmatas, paroles un kredītkaršu numuri) un to nozīmi pierādījumu iegūšanai kriminālprocesos. Vēl tika diskutēts par e-pierādījumu apstrādi bērnu seksuālās izmantošanas gadījumos un izaicinājumiem, kas saistīti ar ”cloud computing” jeb mākoņskaitļošanu (mākoņdatošanu). 

Latvijas delegācija iepazinās ar Islandes Tiesu administrācijas pienākumiem un Reikjavikas rajona tiesas ikdienas darbu.

 

Vizītē uz Reikjaviku devās Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnese Vita Rūsiņa, Zemgales rajona tiesas (Jelgavā) tiesnese Laura France, Tiesu administrācijas Tiesu iestāžu informācijas sistēmas nodaļas vadītājas vietniece Kristīna Muciņa un Tiesu administrācijas Projektu vadības un starptautiskās sadarbības nodaļas projekta vadītāja Dace Ezeriete.

 

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Valsts administrācija” darbojas ar mērķi veicināt darba metožu harmonizēšanu valsts pārvaldes sektorā. Programma atbalsta mācību vizītes, prakses iespējas un kontaktu dibināšanu un uzturēšanu starp valsts sektora darbiniekiem. Atbalstu piešķir projektiem, kuros iesaistītas vismaz trīs valstis no Ziemeļvalstu-Baltijas reģiona (Dānija, Igaunija, Islande, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Somija un Zviedrija). Programma sedz līdz pat 60% no ceļa un uzturēšanās izmaksām.

 

Informāciju sagatavoja:

Dace Ezeriete

Projektu vadības un starptautiskās sadarbības nodaļas

projekta vadītāja

tālr. 29248273

Dace.Ezeriete@ta.gov.lv