Latvijas delegācija iepazīstas ar kolēģu darbu Zviedrijā

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projekta „Tiesneša palīga un sekretāra loma tiesā – iesaistes, motivācijas un karjeras aspekti” ietvaros Latvijas delegācija no 2018.gada 24.septembra līdz 26.septembrim pabija pieredzes apmaiņas vizītē Helsingborgā, Zviedrijā.

Pieredzes apmaiņas vizītes laikā Latvijas delegācija apmeklēja Helsingborgas pirmās instances tiesu Zviedrijā.

Projekta mērķis ir iepazīties ar Zviedrijas tiesu darba organizāciju, galveno lomu piešķirot jautājumiem, kas saistīti ar tiesu personālu, to iesaisti, kompetences apjomu, karjeras jautājumiem, motivēšanas metodēm. Projekta ietvaros tika aplūkoti tādi jautājumi kā tiesu sistēmas īpatnības, tiesneša palīga un tiesas sēžu sekretāru pienākumi, tiesneša palīga loma tiesas spriešanā, kompetences attīstīšana, karjeras izaugsme, ar krimināllietu un civillietu izskatīšanu saistītie procesuālie, tiesiskā sadarbība u.c. jautājumi. 

Projekta ietvaros plānota arī otra vizīte uz Dāniju, lai iepazītos ar inovācijām tiesu darbā, izmantojot jaunākās tehnoloģijas.  

Vizītē uz Zviedriju devās Laura France, Zemgales rajona tiesas (Jelgavā) tiesnese, Iveta Salaka, Zemgales rajona tiesas (Jelgavā) priekšsēdētājas vietniece, Diāna Kalniņa, Zemgales rajona tiesas (Jelgavā) tiesas sēžu sekretāre, Diāna Protizāne, Zemgales rajona tiesas (Jelgavā) tiesas sēžu sekretāre, Evita Anģēna, Zemgales rajona tiesas (Jelgavā) tiesneses palīdze, Sandra Polenca, Zemgales rajona tiesas (Jelgavā) tiesneses palīdze, Elīne Eihentāle, Zemgales rajona tiesas (Jelgavā) tiesas sēžu sekretāre. 

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Valsts administrācija” darbojas ar mērķi veicināt darba metožu harmonizēšanu valsts pārvaldes sektorā. Programma atbalsta mācību vizītes, prakses iespējas un kontaktu dibināšanu un uzturēšanu starp valsts sektora darbiniekiem. Atbalstu piešķir projektiem, kuros iesaistītas vismaz trīs valstis no Ziemeļvalstu-Baltijas reģiona (Dānija, Igaunija, Īslande, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Somija un Zviedrija). Programma sedz līdz pat 60% no ceļa un uzturēšanās izmaksām.