Latvijas delegācija iepazīstas ar Nīderlandes tieslietu sistēmu

No š.g. 13. līdz 14.decembrim darba vizītē Nīderlandē (Hāgā) viesojās Tiesu administrācijas pārstāvju delegācija.

Vizītes laikā delegācija apmeklēja Nīderlandes Tieslietu padomi, kur tika iepazīstināti ar Nīderlandes tiesu sistēmu, personāla politiku un informācijas tehnoloģiju inovācijām.

Vizītes turpinājumā delegācija apmeklēja Hāgas tiesu, kur iepazinās klātienē ar tiesas darbu un lietas izskatīšanu, un Tieslietu darbinieku organizāciju, kur tika informēti par e-rīkiem un e-pakalpojumiem zvērinātiem tiesu izpildītājiem.

Apmeklējot Nīderlandes tieslietu mācību un pētījumu centru, delegācija tika informēta par mācību sistēmu un to lomu tieslietu sistēmā, kā arī par e-apmācību sistēmas darbību.

Latvijas delegācija ir gandarīta par iegūto pieredzi un atziņām, iepazīstoties ar Nīderlandes tieslietu sistēmu un institūciju labo praksi, kas tiks izmantota turpmākajā darbā, tostarp, Eiropas Sociālā fonda projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros.

Vizīte daļēji tika finansēta no Eiropas Sociālā fonda projekta “Justīcija attīstībai” līdzekļiem.

Papildus informācija par projektu pieejama Tiesu administrācijas mājas lapā.

 

Papildinformācija:

Vjačeslavs Mitņičuks

Tiesu administrācija

Tālrunis: 67063802

E-pasts: vjaceslavs.mitnicuks@ta.gov.lv

www.ta.gov.lv

Twitter: @tiesuadm