Latvijas delegācija viesojas Eiropas Savienības tiesā

No š.g. 6. – 7.decembrim Latvijas delegācija projekta “ECLI ieviešana” ietvaros viesojās Eiropas Savienības tiesā Luksemburgā. 

Latvijas delegācija pieredzes apmaiņas vizītē devās Eiropas Komisijas īpašās programmas „Tiesiskums 2014-2020” projekta „ECLI ieviešana” ietvaros, lai gūtu pieredzi un zināšanas saistībā ar ECLI (European Case Law Identifier - Eiropas judikatūras identifikatora) ieviešanas praksi Eiropas Savienības tiesā, kā arī TRADOS, kas ir normatīvo aktu tulkošanas un terminoloģijas vārdnīca, pielietošanu tiesas nolēmumu tulkošanā. Pieredzes apmaiņas vizītes mērķis ir iegūtās zināšanas izmantot ECLI ieviešanai Latvijas tiesu sistēmā, kas vienkāršotu pareizu un nepārprotamu atsauču noformēšanu tiesu pieņemtajos nolēmumos.

 

Cita starpā Latvijas delegācijai bija iespēja apmeklēt tiesas sēdi un tikties ar tiesā strādājošiem tautiešiem – tiesnešiem Egilu Levitu, Ingu Reini, Ināru Labucku, kā arī juristiem lingvistiem Aināru Freimani un Aleksandru Petrovu un Tulkošanas ģenerāldirektorāta vadītāju Normundu Vasariņu.

 

Projekta ietvaros pieredzes apmaiņas vizītē piedalījās Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājs Māris Vīgants, Tiesu administrācijas Tiesu un zemesgrāmatu departamenta Tiesu iestāžu informācijas sistēmas nodaļas vadītājas vietniece informācijas sistēmu administrēšanas un pilnveidošanas jautājumos Kristīna Muciņa un Tiesu administrācijas Projektu vadības un starptautiskās sadarbības nodaļas projekta vadītāja Dace Ezeriete.

 

Eiropas judikatūras identifikatora ieviešana Latvijā tiek realizēta Eiropas Komisijas nacionālo vai starptautisko e-tiesiskuma projektu programmas „TIESISKUMS (2014-2020)” ietvaros.

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Komisijas nacionālo vai starptautisko e-tiesiskuma projektu programmas „TIESISKUMS (2014-2020)” atbalstu. Par šīs publikācijas saturu ir atbildīga Latvijas Republikas Tiesu administrācija, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Komisijas viedokli.

 

Papildu informācija:

Tiesu administrācija

Projektu vadības un starptautiskās sadarbības nodaļas

projekta vadītāja

Dace Ezeriete

Dace.Ezeriete@ta.gov.lv

Tālr. 67063808