Latvijas ekspertes dodas misijās uz Armēnijas tieslietu institūcijām

Tiesu administrācija šobrīd īsteno projektu “Tieslietu sistēmas konsolidācija Armēnijā”, kura ietvaros šonedēļ uz Erevānu misijās ir devušās divas Latvijas ekspertes – Rīgas apgabaltiesas tiesnese Svetlana Beļajeva un PricewaterhouseCoopers vecākā konsultante Diāna Kurpniece.

Projekta mērķis ir sniegt ieguldījumu Armēnijas tieslietu sistēmas stiprināšanā, veicinot tieslietu neatkarību, kvalitāti, efektivitāti un uzticēšanos tiesu sistēmas iestādēm. Šobrīd darbu Armēnijā ir uzsākušas divas ekspertes – tiesu organizācijas jautājumos Svetlana Beļajeva, savukārt pretkorupcijas jautājumos Diāna Kurpniece.

Tiesnese Beļajeva iesaistīsies aktivitātēs, kuru rezultātā tiks izstrādi grozījumu projekti esošajos tiesību aktos vai jauni tiesību aktu projekti, lai mainītu Armēnijas tiesu iekšējo darba organizāciju un personālvadību, kas efektīvāk pārvaldītu lietu skaitu tiesās. Tiks izstrādāts koncepcijas dokuments par tiesu iekšējo struktūru, informācijas tehnoloģiju un personāla politiku, kura mērķis ir efektīvāka lietu pārvaldība.

Pretkorupcijas eksperte Kurpniece savukārt piedalīsies aktivitātēs, lai veiktu grozījumu izstrādi Armēnijā pieņemtajā likumā par nelikumīgi iegūtu līdzekļu civiltiesisko zaudēšanu, veiks izpēti dāvanu reģistrācijas jomā tiesās un prokuratūrā, izstrādās ieteikumus, lai vajadzības gadījumā uzlabotu tiesību aktus un praksi, kā arī veiks pētījumu par starptautisko paraugpraksi. Latvijas ekspertes uzdevums būs veikt pētījumu par tiesu iestāžu un prokuratūras ētikas jautājumiem un to sadarbību ar Korupcijas novēršanas komisiju, vajadzības gadījumā sniedzot ieteikumus, lai uzlabotu to darbību, ņemot vērā Eiropas praksi.

Projekta “Tieslietu sistēmas konsolidācija Armēnijā” vadošais partneris ir Vācijas Starptautiskās tiesiskās sadarbības fonds (Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V. (IRZ)), tā partneri ir Starptautiskās tiesiskuma sadarbības sabiedrisko interešu grupa - “GIP JCI” vai “JCI” (Francija)  un Tiesu administrācija (Latvija).

Plašāka informācija par projektu:

https://www.irz.de/index.php/en/eu-projects/47-armenien-eu-projekte/3234-consolidation-of-the-justice-system-in-armenia-en

 

                  

                               Consolidation of the Justice System in Armenia EuropeAid/165867/DD/ACT/AM

                                                              ENI/2020/415-060