Latvijas tiesnešu biedrībai jauna vadība

Par Latvijas tiesnešu biedrības prezidentu uz nākošajiem trīs gadiem ievēlēts Zemgales apgabaltiesas tiesnesis Juris Siliņš, kurš aizstās līdzšinējo biedrības prezidenti Bauskas rajona tiesas priekšsēdētāju Ivetu Andžāni.

Par biedrības viceprezidentiem ievēlēti Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš, Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja Edīte Knēgere, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese Ilona Rūķe.

Par biedrības valdes locekļiem ievēlēti Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja Dzintra Balta, Rīgas apgabaltiesas tiesneši Normunds Riņķis, Sandra Amola, Tukuma rajona tiesas priekšsēdētāja Adrija Kasakovska, Aizkraukles rajona tiesas tiesnese Jolanta Bebriša, Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu nama priekšsēdētājs Guntars Ploriņš, Cēsu rajona tiesas tiesnese Anita Bērziņa, Latgales apgabaltiesas priekšsēdētājs Andris Strauts, Krāslavas rajona tiesas priekšsēdētāja Helēna Muižniece, Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja Silva Reinholde.

Latvijas tiesnešu biedrība dibināta 1929.gada 2.aprīlī un šogad svin dibināšanas 85.gadadienu. Tā ir viena no senākajām tiesnešu biedrībām Eiropā.