Latvijas tiesnešu biedrības aktualitātes

Latvijas tiesnešu biedrība (LTB) tikusies ar Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāju Modri Lapiņu, Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētāju Jāni Grīnbergu un Vidzemes rajona tiesas tiesnešiem, lai pārrunātu aktuālos jautājumus par tiesnešu noslodzi, aktualizētu jau pagājušajā gadā diskutēto tematu par problēmām tiesnešu vakanču aizpildīšanā reģionos, tajos tiesu namos, kuri atrodas tālu no galvaspilsētas. 

Tikšanās laikā pārrunāts gan tiesneša amata kandidātu atlases process, gan nepietiekamais pretendentu skaits un tiesnešu rezerves trūkums. Tika izteikti priekšlikumi par atlases procesu pēc tiesnešu specializācijas, ierosināts atjaunot tiesneša amata kandidāta stažēšanos, stiprināt tiesneša palīga institūtu, lai motivētu viņus pieteikties konkursam uz tiesneša amatu.

LTB prezidente Adrija Kasakovska informēja par vasaras sezonas aktivitātēm – tikšanos ar Saeimas frakcijas “Latvija pirmajā vietā” deputātiem, sarunu festivālā “LAMPA” organizēto diskusiju “Kad tiesāties un kad ne”, dalību 19. Bīriņu konstitucionālās tiesībpolitikas seminārā Ratniekos.

A.Kasakovska, Latvijas tiesnešu biedrības prezidente: “Tiesnešu biedrības valde lēma par dalību Baltijas valstu tiesnešu biedrību asociācijas konferencē, kas norisināsies no 27. līdz 29. septembrim Hāpsalu rajonā, Igaunijā. Ar šo konferenci tiks atzīmēta Baltijas valstu tiesnešu biedrību asociācijas dibināšanas 30. gadadiena. Savukārt Latvijā, šā gada 24. novembrī, notiks ikgadējā pilnsapulce, kurā vēlēs LTB prezidiju un valdes locekļus. Atzīmējot 30. gadadienu, kopš LTB reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā, sadarbībā ar Augstāko tiesu gatavojam izstādi par biedrības vēsturi un tās atjaunoto darbību. Aicinu bijušos biedrības prezidentus un valdes locekļus iesniegt dažādus dokumentus, fotogrāfijas, priekšmetus un citas liecības par biedrības darbu.”

Atsaucoties Azerbaidžānas tiesnešu biedrības aicinājumam, muzejam, kurā jau ir savākti 65 pasaules valstu tiesnešu amata tērpi, tiks nosūtītas Augstākās tiesas, apgabaltiesas, rajona (pilsētas) tiesas tiesnešu mantijas un amata zīmes.   

LTB valde nolēmusi piešķirt līdzekļus arhīva materiālu sagatavošanai par Latvijas rajona (pilsētas) tiesas tiesnešiem. Šie materiāli nepieciešami tiesnešu biogrāfiskās vārdnīcas izdošanai.  

Latvijas tiesnešu biedrības valdes izbraukuma sēdē Valmierā piedalījās LTB prezidente Adrija Kasakovska, viceprezidenti Rudīte Vīduša, Aigars Sniedzītis, Guntars Ploriņš un valdes locekļi Ilze Freimane, Līga Blūmiņa, Juris Siliņš, Judīte Mauliņa, Ilona Rūķe, Līga Karlsone, Andris Zutis.