Latvijas tiesnešu biedrības paziņojums

Saistībā ar publiski izskanējušo informāciju par kādu Liepājas tiesas spriedumu, kurā pēc sabiedrības pārstāvju viedokļa pedofiliem piespriests neadekvāti maigs sods, Latvijas tiesnešu biedrība vēlas sniegt sekojošu informāciju.

To, cik pamatots vai nepamatots ir pirmās instances tiesas spriedums, ir tiesīga izvērtēt augstākas instances tiesa, ja par spriedumu tiek iesniegta sūdzība vai prokurora protests.

Līdz brīdim, kamēr pirmās instances tiesa nav sagatavojusi pilnu nolēmumu, jebkuras diskusijas par to vai tiesas spriedums ir pamatots vai nav pamatots ir pāragras, jo nav zināmi tiesas motīvi soda veida un mēra izvēlē.

Ja pirmās instances tiesas noteiktais sods pret procesā iesaistītajām personām, kurām ir tiesības pārsūdzēt tiesas spriedumu, ir par mīkstu, par to var iesniegt apelācijas sūdzību vai prokurors var iesniegt apelācijas protestu.

Latvijas tiesnešu biedrība respektē tiesības uz vārda brīvību, kas nostiprinātas Latvijas Republikas Satversmes 100.pantā. Katram ir tiesības izteikt kritiku un paust savu viedokli par notikumiem, kas norisinās sabiedrībā.

Latvijas tiesnešu biedrība atgādina, ka mūsu valstī ir trīs pakāpju tiesu sistēma, kas ir radīta un darbojas ar mērķi, lai nodrošinātu visām personām tiesības uz taisnīgu tiesu.

Juris Siliņš

Latvijas tiesnešu biedrības prezidents