Latvijas Tiesnešu biedrības valdes sēdē spriež par vakanču aizpildīšanu tiesās, tiesneša amata kandidātu atlasi un citiem būtiskiem jautājumiem

2022.gada 3.jūnijā Kurzemes rajona tiesā Ventspilī notika Latvijas Tiesnešu biedrības (LTB) valdes sēde, kurā Kurzemes apgabaltiesas tiesnese Silva Reinholde sniedza ieskatu rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases procesā. Tika pārrunāti jautājumi par apgabaltiesas tiesneša amata kandidātiem izvirzītajiem kritērijiem, iesniegto atsauksmju saturu un kvalitāti, lai Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija un atlases komisija varētu izvērtēt tiesneša kvalifikāciju, prasmes, gatavību strādāt apelācijas instancē. 

Savukārt Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja Aija Āva vērsa uzmanību problēmām tiesnešu vakanču aizpildīšanā. Ārpus Rīgas, reģionos, nepiesakās pietiekams pretendentu skaits, lai varētu veikt atlasi un tiesās iegūt jaunus tiesnešus. 

Sēdes dalībnieki vienojās par nepieciešamību tiesu priekšsēdētājiem, kā arī tiesnešiem iesaistīties šajā procesā, iedrošinot kolēģus, uzrunājot zināmus kvalificētus juristus, mudinot pieteikties tiesneša amatam. 

Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieks Madars Plepis dalījās pieredzē par e-lietas ieviešanu, praktiskajiem jautājumiem, atgādinot par iepriekšējiem tiesu darba modernizācijas posmiem (TIS darbības uzsākšana, nolēmumu pievienošana TIS), kas arī saistījās ar dažādām grūtībām.

LTB valde lēma par kandidātu izvirzīšanu Tieslietu padomes, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas, Tiesnešu disciplinārkolēģijas un Tiesnešu ētikas komisijas vēlēšanām.

Sēdes noslēgumā   Kurzemes rajona tiesas Ventspilī  tiesnese Ilona Rudzīte bija sagatavojusi sēdes dalībniekiem un  klausītājiem iespēju atskatīties pagātnē, 19.gadsimta ceturtajā gadu desmitā, ielūkoties krimināllietu uzskaites žurnālā un dažās tā laika krimināllietās.

Valdes sēdē piedalījās LTB prezidente Adrija Kasakovska, viceprezidenti: Rudīte Vīduša, Aigars Sniedzītis, Guntars Ploriņš, valdes locekļi: Līga Blūmiņa, Juris Siliņš, Judīte Mauliņa, Ilze Freimane, Ilona Rudzīte, Andris Zutis, kā arī Kurzemes apgabaltiesas tiesnese Silva Reinholde, Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja Aija Āva, Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieks Madars Plepis, tiesneši Olga Macpane, Sandra Eglīte, Guna Troika.