Latvijas Tiesnešu biedrības viedoklis par iespēju tiesnesim ieņemt tiesas priekšsēdētāja amatu

Iepazinusies ar Valsts prezidenta argumentiem, nododot likumu “Grozījumi likumā “Par tiesu varu”” (likumprojekta Nr.898/Lp12) Saeimai otrreizējai caurlūkošanai, Latvijas Tiesnešu biedrība sniedz šādu viedokli.

Likuma “Par tiesu varu” 33.panta 2.1 daļa noteic, ka viena un tā pati persona var būt par rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāju ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas. Līdzīgs regulējums attiecas arī uz apgabaltiesas priekšsēdētāju likuma 40.panta 2.1daļā.

 

Saeimas 2017.gada 2.novembrī pieņemtais likums “Grozījumi likumā “Par tiesu varu” paredz minēto ierobežojumu atcelšanu.

 

Likuma grozījumi, paredzot ierobežojumus vienai un tai pašai personai ieņemt tiesas priekšsēdētāja amatu rajona (pilsētas) tiesā, apgabaltiesā, stājās spēkā 2013.gada 1.septembrī.

 

Iepriekš likums šādus ierobežojumus neparedzēja.

 

Latvijas Tiesnešu biedrība konsekventi norādījusi, ka likumā noteiktie ierobežojumi vienai personai ieņemt tiesas priekšsēdētāja amatu rajona (pilsētas) tiesā, apgabaltiesā, nav vajadzīgi.

 

Tiesas priekšsēdētāja izvēle ir komplicēts process. Tiesas priekšsēdētāja izvēlei tiek izsludināts konkurss, kurā var pieteikties katrs attiecīgās tiesas tiesnesis. Tiesas priekšsēdētāja atlasei tiek izveidota tieslietu ministra vadīta komisija. Tiesas priekšsēdētāju ieceļ amatā tieslietu ministrs, saskaņojot šo lēmumu ar Tieslietu padomi.

 

Atbilstoši likumam “Par tiesu varu” tiesas priekšsēdētājs ir tiesnesis, kuram papildus noteikts liels atbildības un pienākumu apjoms, kas saistīts ar tiesas kā iestādes vadīšanu.

 

Paredzot ierobežojumus vienai un tai pašai personai tiesas priekšsēdētāja amatu ieņemt vairāk kā divus termiņus pēc kārtas, var izveidoties situācija, ka attiecīgajā tiesā nav tiesnešu, kas vēlētos ieņemt tiesas priekšsēdētāja amatu, vai izveidoties situācija, ka par tiesa priekšsēdētāju tiek iecelta persona, kura šos pienākumus nespēj pildīt visaugstākajā līmenī.

 

Situācijā, kad likums neparedz ierobežojumus ieņemt tiesas priekšsēdētāja amatu, nav ierobežots personu loks (attiecīgās tiesas tiesneši), kuri var pretendēt uz priekšsēdētāja amatu. Ne tieslietu ministram, ne Tieslietu padomei nav šķēršļu vērst uzmanību tiesas priekšsēdētāja amata pretendentu konkursā uz līdzšinējo laiku, ko viena persona ir atradusies tiesas priekšsēdētāja amatā.

 

Latvijas Tiesnešu biedrība uzskata, ka demokrātiskā sabiedrībā principa, ka viena persona nevar ieņemt tiesas priekšsēdētāja amatu rajona (pilsētas) tiesā, apgabaltiesā vairāk kā divus termiņus pēc kārtas iestrādāšana likumā nav absolūti nepieciešama, bet šis jautājums ir vērtējams kopsakarā ar citām attiecīgā amata pretendenta kvalitātēm.

 

Likumā “Par tiesu varu” citi noteiktie divu termiņu ierobežojumi tiesneša darbībai pašpārvaldes institūcijās, kurās pretendenti tik ievēlēti no visiem tiesnešiem, nav sasaistāmi ar vienas tiesas kā tiesu iestādes vadīšanas ierobežojumu.