Latvijas tiesnešu biedrības vizīte Lietuvā

Latvijas tiesnešu biedrības delegācija no š.g. 1. līdz 3.oktobrim apmeklēja Lietuvas tiesnešu mācību centru Moletai, Lietuvā, kur kopīgi ar lietuviešu un igauņu tiesnešu delegācijām tika apspriesti jautājumi, kas attiecas uz elektroniskajām lietām.

Sanāksmē tika apspriesti jautājumi, kas saistīti ar elektroniskajām civillietām un krimināllietām – darbības tiesiskais pamats, procesa īpatnības, trūkumi un ieguvumi, procesā iesaistīto personu tiesību garantēšana, personas datu aizsardzība.

Interesanti bija iepazīties ar kolēģu pieredzi darbā ar elektroniskajām lietām – grūtības tiesneša ikdienas darbā, materiālu izsniegšana procesa dalībniekiem, pierādījumu iesniegšana, nolēmumu pieņemšana un parakstīšana.

Lietuvas kolēģi dalījās pieredzē elektronisko dokumentu parakstīšanā – arī tiesas nolēmums tiek parakstīts tikai ar tiesneša elektronisko parakstu.

Pie elektronisko lietu pozitīvajām īpašībām noteikti pieminama laika ekonomija lietas sagatavošanā un materiālu izsniegšanā.

Pie negatīvajām īpašībām pieminama iespēja, ka elektroniskā lieta var “pazust”, ārējo faktoru iespējamā ietekme uz elektronisko vidi, tādejādi negatīvi ietekmējot darba nepārtrauktību, kas elektronisko lietu gadījumā ir īpaši svarīgs faktors.

Latvijas delegācijas sastāvā sanāksmi apmeklēja – Juris Siliņš, Ilona Rūķe, Aldis Laviņš, Adrija Kasakovska, Aigars Sniedzītis, Valentīna Lohova, Ilze Ieviņa, Irēna Kucina, Edvīns Balševics.