Latvijas tiesnešu delegācija viesojas Īslandē

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projekta „Pieredzes apmaiņa ar Ziemeļvalstu tieslietu sektora institūcijām tiesu jautājumos” ietvaros Latvijas delegācija pabija pieredzes apmaiņas vizītē Reikjavīkā, Īslandē.

No 2016.gada 7.novembra līdz 10.novembrim pieredzes apmaiņas vizītē uz Īslandi devās Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieks Ojārs Priedītis, Ogres rajona tiesas tiesnese Zita Kupce un Tiesu administrācijas Tiesu un zemesgrāmatu departamenta Tiesu iestāžu informācijas sistēmas nodaļas vadītāja Līga Lapiņa.

Pieredzes apmaiņas vizītes laikā Latvijas delegācija apmeklēja Iekšlietu ministriju, Reikjavīkas apgabaltiesu, Apgabaltiesu padomi un Augstāko tiesu. Tiesnešiem klātienē bija iespēja iepazīties ar Īslandes tieslietu sistēmu, tiesnešu karjeras attīstības jautājumiem (personālvadība, tiesnešu motivācija, “izdegšanas” sindroms), kā arī apspriest šīs Ziemeļvalsts kolēģu pieredzi tiesnešu un juristu attiecību (ex-parte sarunas, objektivitāte) veidošanā.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Valsts administrācija” darbojas ar mērķi veicināt darba metožu harmonizēšanu valsts pārvaldes sektorā. Programma atbalsta mācību vizītes, prakses iespējas un kontaktu dibināšanu un uzturēšanu starp valsts sektora darbiniekiem. Atbalstu piešķir projektiem, kuros iesaistītas vismaz trīs valstis no Ziemeļvalstu-Baltijas reģiona (Dānija, Igaunija, Īslande, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Somija un Zviedrija). Programma sedz līdz pat 60% no ceļa un uzturēšanās izmaksām.

 

Informāciju sagatavoja:

Dace Ezeriete

Tiesu administrācija

Tālr. 67063808

Dace.Ezeriete@ta.gov.lv