Latvijas Tiesu administrācijas vadībā tiek izstrādāts globāls ietvars digitālo pakalpojumu attīstībai tieslietu jomā

Š.g. 26.martā Lisabonā norisinājās Latvijas Tiesu administrācijas un Ekonomiskās attīstības un sadarbības organizācijas (OECD) nodibinātās ekspertu darba grupas pirmā tikšanās, lai pārrunātu globālā ietvara pamata elementus.

Tehnoloģiju attīstība tieslietu jomā plaši tiek diskutēta, runājot par pieeju tiesiskumam OECD dalībvalstīs un pasaulē. Jautājumiem tika pievērta īpašā uzmanība arī OECD pieejas tiesiskumam apaļā galda diskusijas ietvaros, kas norisinājās Rīgā, 2018.gada  5.- 6.jūlijā, kad tika apstiprināta Rīgas deklarācija, iezīmējot virzienus turpmākajā OECD darbā tieslietu jomā. Tā ietvaros nepastarpināti atzīmēta digitalizācijas nozīme, attīstot iedzīvotāju un uzņēmēju pieeju tiesai.

 

Ņemot vērā minēto, Latvijas Tiesu administrācijas vadībā OECD ietvaros tika uzsākta diskusija, apskatot veidus kādā atvērtie dati, mākslīgais intelekts, biznesa inteliģences un citi rīki var mobilizēt un uzlabot tieslietu pakalpojumus, kas ikdienā tiek sniegti iedzīvotājiem. Tiek runāts par riskiem un priekšrocībām, izmantojot modernās tehnoloģijas, kā arī veidiem kā gūt lielāku labumu no tehnoloģiju izmantošanas un samazināt to negatīvo ietekmi. 

 

Paredzēts izstrādāt globālu ietvaru, regulējot pieeju attiecībā uz tieslietu pakalpojumu digitalizāciju. Šāda ietvara izstrāde turpmāko divu gadu laikā notiks Latvijas Tiesu administrācijas vadībā, iesaistot OECD valstu pārstāvjus un jomas ekspertus.

 

Tas varētu ilgtermiņā sniegt atbildi uz jautājumu, kā izmanot tehnoloģijas visatbilstošākajā veidā, kā arī iezīmēt robežas un prioritātes tieslietu sektora modernizācijai OECD valstīs un pasaulē turpmākajiem gadiem.