Mainīts ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu apmērs

Ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr. 173 ar 2020. gada 1. janvāri ir apstiprināti VAS "Latvijas Pasts" universālā pasta pakalpojumu (UPP) tarifi (oficiālā publikācija https://www.vestnesis.lv/op/2019/241.29). Ievērojot pasta pakalpojumu cenu izmaiņas, Tiesu administrācija ir veikusi pārrēķinu izdevumiem par tiesas pavēstu un citu tiesas dokumentu piegādāšanu un izsniegšanu.

Atbilstoši aprēķinam, iesniedzot tiesā pieteikumu, ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi ar 2020.gada 1.janvāri maksājami šādā apmērā:

1.            par prasības pieteikumu, izņemot pieteikumu vienkāršotās procedūras lietām (iepriekš maza apmēra prasībās. Labojums veikts 15.01.2021.)  un pieteikumu par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā:

1.1.         ja viens prasītājs un viens atbildētājs – 5,37 euro;

1.2.         par katu nākamo prasītāju – 2,17 euro;

1.3. par katru nākamo atbildētāju un/vai trešo personu – 3,20 euro;

2.            par prasības pieteikumu vienkāršotās procedūras lietām (iepriekš maza apmēra prasībās. Labojums veikts 15.01.2021.) :

2.1.         ja viens prasītājs un viens atbildētājs – 5,47 euro;

2.2.         par katru nākamo prasītāju – 2,17 euro;

2.3.         par katru nākamo atbildētāju un/vai trešo personu – 3,30 euro;

3.            par pieteikumu par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā – 7,61 euro.

Informācija par pieteicējam iemaksājamo ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu apmēru tiks ievietota tīmekļa vietnē https://manas.tiesas.lv un iestrādāta tiesas izdevumu aprēķina kalkulatorā.