Maksātnespējas administratoru nekustamā īpašuma izsoles elektroniskajā vidē

Tiesu administrācija sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Maksātnespējas administrāciju un Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociāciju ir izstrādājusi nepieciešamos Elektroniskās izsoles vietnes https://izsoles.ta.gov.lv (turpmāk tekstā – vietnes) papildinājumus, kas sākot ar š.g. 1.janvāri nodrošina iespēju maksātnespējas procesu administratoriem publicēt nekustamo īpašumu izsoļu sludinājumus.

Tāpat kā zvērinātu tiesu izpildītāju organizētās izsoles, arī maksātnespējas procesu administratoru organizēto izsoļu publicēšana, tika izveidota ar mērķi samazināt personu negodprātīgu vai prettiesisku rīcību nekustamā īpašuma izsolēs un padarīt ērtāku un ekonomiskāku izsoles norisi. Tādejādi tiek nodrošināts, ka izsolēs piedalās lielāks skaits dalībnieku un nekustamo īpašumu iespējams pārdot par lielāku summu kreditoru prasījumu segšanai.

Vietne maksātnespējas administratoriem nodrošina iespēju izveidot nekustamā īpašuma izsoļu sludinājumus, veikt personas atbilstības dalībai izsolē pārbaudi un to autorizāciju, noturēt izsoli, veikt paziņojumu nosūtīšanu tās dalībniekiem, kā arī citas ar izsoles organizēšanu un norisi saistītas darbības.

Atšķirībā no zvērinātu tiesu izpildītāju publicētajām izsolēm, kas tiek organizētas tikai ar augšupejošu soli, maksātnespējas procesu administratoru izsoles tiek organizētas arī ar lejupejošu soli.

Līdz š.g. 18.janvārim vietnē ir publicētas 7 maksātnespējas procesu administratoru izsoles, kas vietnes lietotājiem būs pieejamas ar izsoles sākšanās dienu.

Tiesu administrācija kā moderna un uz izaugsmi vērsta valsts pārvaldes iestāde, turpina uzsākto ceļu E-pārvaldes pakalpojumu paplašināšanā. Paredzams, ka vietnes papildinājumi padarīs ērtāku un ekonomiskāku izsoles norisi”, stāsta Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics.

Tiesu administrācija ir tieslietu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas organizē un nodrošina rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un zemesgrāmatu nodaļu administratīvo darbu (veic personāllietvedību tiesās un zemesgrāmatu nodaļās, plāno tiesu un zemesgrāmatu nodaļu budžetu un rīkojas ar piešķirtajiem finanšu līdzekļiem, nodrošina tiesas un zemesgrāmatu nodaļas ar materiāltehniskajiem līdzekļiem, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūru).