Mašīnmācīšanās un neironu ķēdes lietu izskatīšanas prognozēšanai

Ceturtdien, 5. aprīlī, Latvijas Universitātes un Microsoft Inovāciju centrā (LUMIC) aizvadīts “Datu analītikas izaicinājums” – seminārs, kurā datu analītikas entuziasti dalījās pieredzē dažādu datu pieeju izmantošanā, sākot no interaktīvas datu analīzes līdz pat mašīnmācīšanās (Machine Learning) un neirona ķēžu (Neural Networks) izmantošanai. Semināra laikā datu analītikas speciālistu komandas prezentēja risinājumus Tiesu administrācijas dotam uzdevumam – potenciālā lietu izskatīšanas ilguma prognozēšana .

Datu analītikas speciālistiem bija pieejami anonimizēti dati par aptuveni 10 tūkstošiem 2017. gadā pirmās instances tiesās izskatītajām trešās kategorijas civillietām. Viņu uzdevums, izmantojot šos datus, bija izstrādāt modeli, kas prognozētu potenciālo lietu izskatīšanas ilgumu pie konkrētiem izskatāmo lietu raksturojošiem parametriem. Kopumā tika iesniegti 11 prognozēšanas modeļi, taču seminārā savus modeļus prezentēja četras no komandām - Guntis Valters, Rīgas Tehniskās universitātes speciālisti 10 cilvēku komandā, Rita Žuka un Juris Krasts no LU, kā arī uzņēmums Visma Enterprise.

 

“Esam priecīgi, ka semināram izdevās piesaistīt tik augsta līmeņa kvalificētus speciālistus. Katram bija sava pieredze un interpretācija šādu datu izmantošanā - datu zinātne izskatās tehniska, taču tā arvien ir māksla. Daži no modeļiem bija tiešām ļoti augsta līmeņa, piemēram, LU izstrādātāis modelis - tas bija izstrādāts tik pilnīgs, ka jau pirmdien to varētu ievietot Tiesu administrācijas mājas lapā, sniedzot iespēju prognozēt potenciālo lietas izskatīšanas ilgumu,” uzsver semināra vadītājs, datu analītiķis un Riga Power BI Meetup iniciators Aldis Ērglis.

 

Prezentāciju laikā dalībnieku starpā izcēlās plašas diskusijas - oponenti viens otru labprāt izaicināja, uzdodot tiešus jautājumus par izstrādātajiem modeļiem. Dalībnieki norādīja, ka seminārs ir sniedzis ļoti vērtīgu pieredzi - iespēju salīdzināt savas pieejas un zināšanas ar citiem, kam ikdienā pietrūkst gan laika, gan iespēju. Pirmo vietu ieguva Gunta Valtera izstrādātais modelis, kurā tika izmantota neironu tīkla pieeja.

 

Tiesu administrācijas pārstāvis Jānis Dreimanis pēc visu komandu prezentācijām uzsvēra, ka publiskajā pārvaldē kopumā un arī tieslietu sistēmā ir ļoti daudz datu, taču ne visi tiek izmantoti lēmumu pieņemšanā. Viņaprāt, uzdevums ir attaisnojis uzliktos mērķus, nesis praktisku labumu un zināmā mērā uzdevuma devējus arī pārsteidzis.

 

“Sākotnēji, kad devām uzdevumu, šķita, ka modeļi būs ļoti līdzīgi, taču esam patīkami pārsteigti par rezultātu izkliedi un dalībnieku dažādām pieejām. Šādu uzdevumu devām arī pieredzējušiem tiesu ekspertiem un secinājām, ka datu analītiķi bijuši precīzāki - kamēr tiesu eksperti, prognozējot tiesvedības ilgumu, kļūdījās par pieciem mēnešiem, datu analītiķi - tikai par diviem,” sacīja J. Dreimanis, vēlreiz izceļot, ka datu analītikā ir liels potenciāls.

 

Semināra dalībnieki saņēma arī nākamo uzdevumu no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas - izvērtēt valsts pārvaldes institūciju klientu klātienes apkalpošanas centru optimizācijas iespējas. Dati, kas speciālistiem pieejami - klientu apkalpošanas centru izvietojums Latvijā, reģistrēto pakalpojumu skaits pēdējos divos gados, kā arī iedzīvotāju skaits šogad, 2020. un 2030. gadā.

 

Seminārā iesaistās trīs puses – zinātnieki, publiskās pārvaldes iestādes ar datiem un datu analīzes speciālisti, kuri prot un zina, kā analizēt datus rezultātu iegūšanai. Semināru ciklu organizē LUMIC sadarbībā ar SIA “Ernst & Young Baltic” un Riga AI, ML & bots meetup. “Ir daudz informācijas par datu analītiku, to rīkiem un iespējām, taču trūkst praktisku uzdevumu ar sabiedrībai saprotamiem risinājumiem. Datu analīzes izaicinājuma semināri vairo izpratni par tehnoloģiju pieejamību un to pielietošanas iespējām,” semināra mērķi izklāstīja Katrin Gulbis, LUMIC vadītāja. Nākošais datu analīzes izaicinājuma seminārs tiek plānots maijā vidū.