Miķelis Zumbergs, Ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētājs: Gada laikā paveiktais sniedz pamatu optimismam par tiesas izveidošanas lietderību

Šodien Ekonomisko lietu tiesai (ELT) 1 gada jubileja. Kopš tiesas darbības uzsākšanas 2021.gada 31.martā, tiesā saņemtas un ierosinātas 428 lietas: 114 civillietas, 103 krimināllietas un 211 procesi par noziedzīgi iegūtu mantu. No visām saņemtajām lietām izskatītas ir vairāk nekā puse – 241 lieta.

Lietas, kas raisījušas lielu sabiedrības interesi ir šā gada sākumā izskatītā otrā digitālās televīzijas lieta, 2 tonnu kokaīna lieta, kurā turpinās iztiesāšana un 2 miljonu kukuļa lieta, kuras iztiesāšana sāksies tuvākajā laikā.

ELT nolēmumu stabilitātes rādītājs ir augsts. Aptuveni 80% pārsūdzēto nolēmumu ir atstāti negrozīti, savukārt pabeigto lietu vidējie izskatīšanas termiņi ir bijuši būtiski ātrāki nekā līdzīgu lietu termiņi vispārējās jurisdikcijas rajona tiesās. Civillietās tie ir bijuši vidēji 3 mēneši, krimināllietās – pusotrs mēnesis, procesiem par noziedzīgi iegūtu manu – 2,5 mēneši.

Miķelis Zumbergs, Ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētājs: “Jo ātrāk tiek izskatītas lietas, jo stabilāka ir tiesu prakse, jo drošāk uzņēmēji var iesaistīties darījumos un būt pārliecināti, ka necietīs neparedzamus zaudējumus, tādējādi tiek veicināta ekonomiskā apgrozība. Gada laikā paveiktais sniedz pamatu optimismam par Ekonomisko lietu tiesas izveidošanas lietderību. Tādēļ šodien, tiesas 1 gada jubilejā, ikviens tiesnesis un tiesas darbinieks pamatoti var justies gandarīts par paveikto.”

Ekonomisko lietu tiesa ir specializēta tiesa, kas izveidota ātrai un kvalitatīvai specifisku komercstrīdu, ekonomisko un finanšu noziegumu un korupcijas lietu izskatīšanai.