Modernās tehnoloģijas tiesu darbā kļūst arvien ierastākas

Gandrīz gadu tiesās un ieslodzījuma vietās izmanto modernās tehnoloģijas. Apkopojot statistiku par videokonferences iekārtu izmantošanas biežumu tiesas sēdēs, Tiesu administrācija secina, ka iekārtas tiesvedībā tiek izmantotas arvien biežāk.

 

Būtisks iekārtu izmantošanas biežuma pieaugums novērojams pēdējo trīs mēnešu laikā, kad š.g. aprīlī vien tiesas sēdes norises nodrošināšanai iekārtas izmantoja vairāk nekā 180 gadījumos, savukārt š.g. februārī un martā attiecīgi 174 un 211. Pēdējā pusgada laikā videokonferences iekārtas tiesvedībā tika izmantotas vairāk kā 1000 reižu.

 

Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics uzsver: „Tiesu administrācijas apkopotajā statistikā redzams, ka tiesas arvien aktīvāk sāk izmantot videokonferences iekārtas. Turklāt tas tiek darīts ne tikai tiesas sēžu norises nodrošināšanai, bet arī dažādos semināros vai apmācībās, kas paredzētas tiesnešiem un tiesu darbiniekiem. Arī mācības videokonferences režīmā ļauj ietaupīt gan laika, gan finanšu resursus. Domāju, ka ar laiku iekārtu izmantošanas rādītāji arvien pieaugs, un modernās tehnoloģijas tiesās kļūs par ikdienu, jo tiesas un ieslodzījuma vietas tika aprīkotas salīdzinoši nesen, tā kā viss vēl ir procesā.”

 

Videokonferences iekārtas tiek izmantotas gadījumos, kad lietas dalībnieks nespēj ierasties tiesā, piemēram, atrodoties ārstniecības iestādē, mājas arestā vai citā pilsētā, vai pat citā valstī. Ieviešot videokonferenču aparatūru, būtiski samazinājies pieprasījums pēc apcietināto personu konvojēšanas no ieslodzījuma vietām uz tiesu. Tāpat videokonferences arvien plašāk izmanto tiesu eksperti.

 

Videokonferences iekārtas tika uzstādītas Latvijas – Šveices sadarbības indviduālā projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” ietvaros pērnā gada jūnija beigās. Kopskaitā 312 tiesu sēžu zāles visā Latvijā ir aprīkotas ar skaņas ieraksta iekārtām, tajā skaitā 58 tiesas sēžu zāles un 16 zāles ieslodzījumu vietās ir aprīkotas ar videokonferenču iekārtām. Tiesu administrācija projektu „Tiesu modernizācija Latvijā” uzsāka 2009.gadā.

Projekta ietvaros tiek īstenotas vairākas aktivitātes ar mērķi paugstināt tiesu darbības efektivitāti, uzlabot tiesu informācijas un pakalpojumu pieejamību, kā arī saziņu ar tiesu. Papildus tiesu un ieslodzījuma vietu aprīkošanai ar modernajām tehnoloģijām, projekts paredz pilnveidot elektronisko dokumentu apriti, uzlabot tiesu izmaksu pārvaldību un tiesu informācijas pakalpojumu pieejamību, uzlabot tiesvedības procedūru efektivitāti, kā arī veikt citas aktivitātes.

 

Informāciju sagatavoja:

Līva Rancāne

Tiesu administrācija

Tel. 67063808

liva.rancane@ta.gov.lv