Mūžībā devusies tiesnese Skaidrīte Temļakova

Rīgas rajona tiesas tiesnese Skaidrīte Temļakova tiesā nostrādājusi 27 gadus. 1996. gada aprīlī Latvijas Republikas Saeima iecēla viņu par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka vietnieci.

Saskaņā ar 1997. gada februāra grozījumiem likumā “Par 1937. gada 22. decembra Zemesgrāmatu likuma spēkā atjaunošanu un spēkā stāšanos kārtību” S. Temļakova atzīta par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi.

1998. gada aprīlī Latvijas Republikas Saeima apstiprināja viņu par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi.

2012. gada janvārī, kad stājās spēkā grozījumi likumā “Par tiesu varu”, Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļa tika iekļauta Rīgas rajona tiesas sastāvā,  bet no 2019. gada jūnija Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa pārdēvēta par Rīgas rajona tiesu. Līdz ar to tiesnese S. Temļakova pildīja tiesneša pienākumus Rīgas rajona tiesā.

Tiesu administrācija izsaka līdzjūtību tiesneses ģimenei un kolēģiem!