Norisinās Rajona (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu priekšsēdētāju un zemesgrāmatu nodaļu priekšnieku kopsapulce

No š.g. 5. – 6. aprīlim Rīgā norisinājās Rajona (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu priekšsēdētāju un zemesgrāmatu nodaļu priekšnieku kopsapulce, kas tiek organizēta projektu “Justīcija attīstībai” ietvaros, ar mērķi informēt dalībniekus par aktualitātēm tieslietu sistēmā.

Kopsapulces laikā tiesu priekšsēdētāji apsprieda ar tiesu darbu administrēšanu aktuālus jautājumus, kā piemēram, lietu sadales kārtība tiesās pēc reformas, vienota iesniegumu reģistra ieviešana un zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu integrācija rajonu (pilsētu) tiesās.

 

Tāpat kopsapulces laikā tiesneši noklausījās lekciju par tehnoloģiju attīstību tiesu sistēmā, komunikācijas pielietošanu kā vadības instrumentu, kā arī uzklausīja informāciju par plānotajiem un jau esošajiem rīkiem lietu izskatīšanas termiņu monitorēšanai

 

“Šādu kopsapulču organizēšana ir svarīga, lai ne tikai apkopotu paveiktos  un plānotos darbus, bet arī tādēļ, ka viens no Tiesu administrācijas pienākumiem ir apgādāt tiesnešus un tiesu darbiniekus ar nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un rīkiem, kas atvieglotu tiesu darbinieku ikdienas darbu,  tādejādi mazinot tiesu noslodzi un līdz ar to arī tiesvedības termiņus, stāsta Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics.

 

Vairāk informācijas par projektu Justīcija attīstībai pieejama šeit: https://ta.gov.lv/LV/sadarbiba_1510/eiropas_socialais_fonds_1520

 

 

Papildinformācija:

Vjačeslavs Mitņičuks

Tiesu administrācija

Tālrunis: 67063802; 26447901

E-pasts: Vjaceslavs Mitnicuks@ta.gov.lv

www.ta.gov.lv

Twitter: @tiesuadm/ Facebook: @tiesuadm