Noslēdzies projekts par tiesu lēmumu pieņemšanas procesa uzlabošanu patvēruma jautājumos

Tiesu administrācija 2013.gada 30.aprīlī noslēdza projekta „Tiesu lēmumu pieņemšanas procesa uzlabošana patvēruma jautājumos” (turpmāk - Projekts) īstenošanu, kas tika realizēts Eiropas Bēgļu fonda ietvaros.

Projekts tika uzsākts 2012.gada 1.maijā. Tā ietvaros tika apgūta Zviedrijas un Itālijas prakse par tiesu lēmumu pieņemšanas procesu patvēruma jautājumos, kā arī tika pilnveidota tiesu informatīvā sistēma ar iespēju reģistrēt un uzskaitīt bēgļu un patvēruma meklētāju lietas, kā arī apkopot un analizēt statistiku par minētajām lietām.

 

Līdz šim Latvijā ir bijis neliels bēgļu un patvēruma vietas meklētāju skaits, līdz ar to tiesu informatīvajā sistēmā šīm lietām nebija izveidots vienots reģistrācijas un uzskaites mehānisms. Ņemot vērā bēgļu un patvērumu meklētāju lietu skaita pieaugumu, tiesu informatīvā sistēma, kā jau iepriekš minēts ir pilnveidota. Minētais ir pamats arīdzan tiesu informatīvās sistēmas attīstībai un iespējai nākotnē izstrādāt sistēmas sasaisti ar citu valstu līdzīgiem reģistriem, nodrošinot informācijas ieguvi no citu valstu reģistriem.

 

Projekts tika noslēgts ar konferenci , kurā tās dalībnieki tika iepazīstināti ar aktuāliem jautājumiem un citu valstu pieredzi, kas skar patvēruma meklētāju un bēgļu jomu.,. Pasākumā kā lektori uzstājās eksperts patvēruma meklētāju un bēgļu lietu izskatīšanā no Ungārijas, kā arī tiesneši no dažādām Latvijas tiesām, kas izskata bēgļu un patvēruma meklētāju lietas. Konferencē piedalījās pārstāvji no tiesām, Tieslietu ministrijas, Tiesu administrācijas, Valsts robežsardzes, Juridiskās palīdzības administrācijas, kā arī no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes.

 

Informāciju sagatavoja:

Līva Rancāne

Tiesu administrācija

Tel. 67063808

liva.rancane@ta.gov.lv