Noslēgušās divu dienu TA un ERA konsultācijas par 2021.gada mācību programmu

2020.gada 28. un 29.jūlijā notika intensīvas konsultācijas par Tiesu administrācijas (TA) un Eiropas Tiesību akadēmijas (ERA) kopīgajām mācībām 2021.gadā, kas tiek īstenotas Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros.

Apkopojot galvenās aktualitātes nacionālajā līmenī un iesaistīto pušu mācību vajadzības, galvenie uzsvari nākamā gada programmā krimināltiesību jomā tiks likti uz mācībām par e-pierādījumiem un pārrobežu sadarbību krimināllietās, kā arī efektīvā finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanā. Civiltiesību jomā plānotas mācības par pārrobežu sadarbību civillietās un maksātnespējas jomā, ES uzņēmējdarbības tiesībām un korporatīvo pārvaldību. Tāpat tika izteiktas vajadzības organizēt mācības par datu aizsardzību un intelektuālo īpašumu.

 

2021.gadā plānoti 11 semināri vairāk nekā 500 tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, prokuroriem, izmeklētājiem, juristiem, maksātnespējas administratoriem, politikas veidotājiem un politikas īstenotājiem.

 

Konsultācijās ar ERA ekspertiem piedalījās tiesneši, Tiesu administrācijas, Augstākās tiesas, Tieslietu ministrijas, Ģenerālprokuratūras un Valsts policijas pārstāvji.

 

Papildu informācija:

Kopš 2018.gada sākuma Tiesu administrācija īsteno sadarbību ar Eiropas Tiesību akadēmiju (ERA) par mācību nodrošināšanu Latvijas tiesu un tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem par Eiropas tiesību aktuāliem jautājumiem Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros. ERA ir vadošā mācību iestāde Eiropā, kas nodrošina mācības Eiropas tiesībās.

 

Plašāka informācija par ESF projektu “Justīcija attīstībai” pieejama TA mājaslapā: https://ta.gov.lv/LV/eiropas_socialais_fonds_1520/projekts_justicija_attistibai__1563