Noslēgusies visu 116 zvērinātu tiesu izpildītāju iecirkņu datu migrācija

Tiesu administrācija 2009.gada 10.decembrī ar Eiropas Komisiju noslēdza līgumu par Eiropas Komisijas īpašās programmas «Civiltiesības» projekta Izpildu lietu reģistrs īstenošanu. Projekta mērķis bija izveidot nacionālu izpildu lietu reģistru, lai nodrošinātu izpildu lietu centralizētu, elektronisku uzskaiti un paaugstinātu Latvijas un Eiropas Savienības dalībvalstu sadarbību spriedumu izpildē.  2012.gada 5.janvārī Izpildu lietu reģistrs tika nodots ekspluatācijā. Š.g. maijā Tiesu administrācija ir noslēgusi visu 116 zvērinātu tiesu izpildītāju iecirkņu datu migrāciju.

Izpildu lietu reģistrs ir valsts informācijas sistēma zvērinātiem tiesu izpildītājiem, kurā ir iespējams reģistrēt visas izpildu lietas Latvijā un ar tām saistīto korespondenci, datus par izpildes gaitu un iznākumu, kā arī elektroniski uzturēt depozītu summu uzskaites grāmatu.

Lai optimizētu un paātrinātu izpildes gaitu un nodrošinātu elektronisku informācijas apmaiņu ar citām iestādēm, Izpildu lietu reģistrs šobrīd ir saslēgts ar šādām valsts informācijas sistēmām un reģistriem - Ceļu satiksmes drošības direkciju, Valsts ieņēmumu dienestu, Uzņēmumu reģistru un Valsts vienoto datorizēto zemesgrāmatu.

„2011.gada 30.martā tika noslēgts līgums un, pateicoties Eiropas Komisijas finansējumam, uzsākti Izpildu lietu reģistra informācijas sistēmas izstrādes darbi. Esam gandarīti, ka 2014.gadā šo sistēmu lieto visi 116 zvērinātu tiesu izpildītāju iecirkņi jeb 495 lietotāji” , skaidro Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics.

Izpildu lietu reģistru tuvākā nākotnē plānots saslēgt ar vēl šādām valsts informācijas sistēmām un reģistriem: Tiesu informatīvo sistēmu, Latvijas vēstnesi, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistru,  Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistru, Valsts zemes dienestu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, kā arī nodrošināt datu apmaiņu ar kredītiestādēm.