Noticis seminārs par moderno tehnoloģiju izmantošanu tiesvedības procesā

25.janvārī Rīgā notika Tiesu administrācijas organizēts seminārs "Videokonferenču izmantošana starpvalstu līmenī" tiesu priekšsēdētājiem, tiesnešiem un iesaistīto institūciju pārstāvjiem

Tiesu administrācija 2011.gadā ir uzsākusi dalību Eiropas Komisijas īpašās programmas „Krimināltiesības” projektā „Videokonferenču izmantošana starpvalstu līmenī” (turpmāk – Projekts), kura ietvaros tiek veicināta Eiropas Savienībā ietilpstošo valstu gatavība pārrobežu tiesvedības nodrošināšanā, izmantojot videokonferenču iekārtas.

Projekta ietvaros Tiesu administrācija organizēja semināru tiesu priekšsēdētājiem, tiesnešiem un iesaistīto institūciju pārstāvjiem, kas notika 25.janvārī, Rīgā, Abrenes ielā 3.

Semināra mērķis bija veicināt videokonferenču un audioierakstu iekārtu izmantošanu tiesvedības procesa laikā, iepazīstinot ar pasaules labo praksi un sniedzot ieteikumus, kā vajadzētu un kā nevajadzētu rīkoties tiesvedības procesa laikā videokonferences režīmā. Semināra ietvaros notika videokonference ar Dordrehtas (Nīderlande) tiesu, kuras laikā Nīderlandes kolēģi dalījās ar savu pieredzi videokonferenču un audioierakstu iekārtu izmantošanā tiesvedības procesos.

Semināru ierakstu iespējams noskatīties šeit :

 http://skatiens.lv/klienti/ta/23012013-par_videokonferencu_izmantosanu_starpvals

 

 

Informāciju sagatavoja:

Krista Elsta

Tiesu administrācija

67063802

Krista.Elsta@ta.gov.lv