Notiks konference par korporatīvās pārvaldības lomu ekonomikas attīstībā

Konferencē ar savu pieredzi korporatīvās pārvaldības jomā dalīsies gan Latvijā zināmi uzņēmumi, tostarp valsts kapitālsabiedrības, gan investori un biržas pārstāvji (detalizēta informācija pasākuma programmā). Vairākos diskusiju paneļos notiks domu apmaiņa par būtiskiem labas korporatīvās pārvaldības aspektiem: akcionāru un investoru, valdes un padomes, kā arī biržas loma labas korporatīvās pārvaldības nodrošināšanā.

Šajā gadā Latvija kļuva par pilntiesīgu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) dalībvalsti. OECD aktīvi iestājas par labas korporatīvās pārvaldības lomas stiprināšanu kapitālsabiedrībās, tostarp valsts kapitālsabiedrībās. Labas korporatīvās pārvaldības principi un prakse ir ietverti G20/OECD Korporatīvās pārvaldības principos. Lai iepazīstinātu Latvijas kapitālsabiedrības ar Korporatīvās pārvaldības principiem, Tieslietu ministrija organizēja diskusiju ciklu par korporatīvo pārvaldību.

Diskusiju un konferences mērķis ir popularizēt OECD Korporatīvās pārvaldības principos ietverto labo praksi, dalīties pieredzē ar esošajiem labās prakses piemēriem Latvijas kapitālsabiedrībās un iezīmēt nākotnes izaicinājumus turpmākai labas korporatīvās pārvaldības sekmēšanai Latvijas kapitālsabiedrībās. Laba korporatīvā pārvaldība ir svarīga kapitālsabiedrības ilgtermiņa attīstībai un izaugsmei, investoru piesaistei un uzticēšanās veicināšanai, kā arī valsts ekonomikas attīstībai kopumā. Konferenci organizē Tieslietu ministrija sadarbībā ar Tiesu administrāciju, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūtu, Nasdaq Riga, zvērinātu advokātu biroju "Eversheds Bitāns" un zvērinātu advokātu biroju "Cobalt" Eiropas Sociālā fonda projektā "Justīcija attīstībai".

Mediju ievērībai!

Aicinām mediju pārstāvjus piedalīties konferencē, kas notiks 2016. gada 13. decembrī plkst. 9.30 AS “Latvijas valsts meži” telpās (Vaiņodes ielā 1, Rīgā).

 

Papildu informācija

Konference tiek organizēta projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros. Projekts “Justīcija attīstībai” tiek īstenots ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa 3.4.1. “Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai” ietvaros. Projekta finansējums ir 11 028 343 euro, tostarp Eiropas Sociālā fonda finansējums 9 347 092 euro un valsts budžeta finansējums 1 654 251 euro apmērā.

 

Līva Rancāne

Tieslietu ministrijas

Sabiedrisko attiecību speciāliste ES fondu jautājumos

Tālrunis: 67036712, 28748349

E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv