Pabeigta Eiropas Bēgļu fonda projekta „Datu apmaiņas attīstība starp Tiesu informatīvo sistēmu un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas Patvēruma meklētāju apakšsistēmu” īstenošana

Šī gada 30.jūnijā pabeigta Tiesu administrācijas 2014.gada aprīlī uzsāktā Eiropas Bēgļu fonda projekta „Datu apmaiņas attīstība starp Tiesu informatīvo sistēmu un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas Patvēruma meklētāju apakšsistēmu” (turpmāk - projekts) īstenošana.

Projekta mērķis ir nodrošināt vienotu un starptautiskai praksei atbilstošu bēgļu un patvēruma lietu iztiesāšanu nodrošinot datu apmaiņu starp Tiesu informatīvo sistēmu un Vienotās Migrācijas informācijas sistēmas Patvēruma meklētāju apakšsistēmu.

Projekta ietvaros tika organizētas pieredzes apmaiņas vizītes, lai iepazītos ar konkrētās valsts pieredzi bēgļu un patvēruma meklētāju lietu iztiesāšanā un informācijas sistēmu pielietošanu tiesneša darbā.

Projekta laikā ir izstrādāta un nodrošināta datu pieprasīšana/saņemšana no Vienotās migrācijas informācijas sistēmas patvēruma meklētāju apakšsistēmas (turpmāk – Apakšsistēma) un datu nodošana no Tiesu informatīvās sistēmas Apakšsistēmai. Datu apmaiņa nodrošina tiesām informācijas saņemšanu par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pieņemtajiem lēmumiem bēgļu un patvēruma meklētāju lietās un nodrošina pārvaldi ar informāciju par pārsūdzēta iestādes lēmuma virzību tiesā.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Vjačeslavs Mitņičuks

Tiesu administrācija

Tel. 67063802

Vjaceslavs.Mitnicuks@ta.gov.lv

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Tiesu administrācija