Paldies Rīgas rajona tiesas priekšsēdētājai Inesei Siliņevičai par ieguldījumu tiesas vadīšanā un attīstībā!

Šodien, 2023. gada 24. novembrī, pilnvaru termiņš tiesas priekšsēdētājas amatā noslēdzas Rīgas rajona tiesas priekšsēdētājai Inesei Siliņevičai, kura šo amatu pildīja 15 gadus, bet par tiesnesi strādā vairāk nekā 20 gadu. 

2002. gada aprīlī Latvijas Republikas Saeima Inesi Siliņeviču iecēla un 2005. gada aprīlī apstiprināja par Rīgas rajona tiesas tiesnesi. 2003. gada decembrī viņai tika uzdots pildīt Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka pienākumus, bet 2005. gada jūlijā viņu iecēla par Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieci. Kopš 2008. gada oktobra tiesnese ir Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja.

“Priekšsēdētājai piemīt nerimstoša enerģija, kura spēj pozitīvi uzlādēt apkārtējos, kā arī neatlaidība un spītība, turpinot iedegties par to, kam tic,” saka kolēģe Rīgas rajona tiesas priekšsēdētājas vietniece Ināra Zariņa. Degsmi par idejām un to realizēšanu, kā vienu no galvenajām īpašībām, akcentē arī pārējie kolēģi.

Ilze Freimane, Rīgas rajona tiesas priekšsēdētājas vietniece: “Inese Siliņeviča Rīgas rajona tiesu vada jau ilgus gadus. Mēs kopā strādājam no 2015. gada aprīļa, kad es no Jūrmalas pilsētas tiesas pārgāju uz Rīgas rajona tiesu. Priekšsēdētāja ir zinoša, ar augstu atbildības sajūtu, izcilām darbspējām un nenogurstošu vēlmi attīstīt un uzlabot tiesas darbu. Inese gandrīz vienmēr sasniedz iecerēto rezultātu ne tikai izcilo darbspēju un profesionālo zināšanu, bet arī viņas personisko īpašību dēļ. Kā piemēru vēlos akcentēt veiksmīgu e-lietas ieviešanu Rīgas rajona tiesā. Šis paveiktais darbs noteikti saistāms ar Ineses nerimstošo degsmi padarīt šo projektu par ilgtspējīgu un pieejamu sabiedrībai. Arī Rīgas rajona tiesas reforma, kad veiksmīgi tika apvienotas trīs tiesas, izveidojot Rīgas rajona tiesu, ir viens no priekšsēdētājas vadībā realizētajiem projektiem. Vadot tiesu, viņa vienmēr ir tieša un sauc lietas īstajos vārdos. Ļoti atbildīgi iesaistās tiesas vadības jautājumos un problēmas risina pēc būtības – tā, lai tās nekad vairs neatkārtotos. Ineses dzīves gudrība, lielā pieredze, atklātība un humors spēj iedvesmot arī citus. Kārtības mīlestību un stingrību priekšsēdētāja veiksmīgi apvieno ar patiesām rūpēm par darbiniekiem un viņu izaugsmi. Vienmēr iniciē dažādas aktivitātes un pasākumus, lai saliedētu kolektīvu. Par sadarbību ar priekšsēdētāju 5 gadu laikā, kopš pildu tiesas priekšsēdētājas vietnieka pienākumus, varu teikt, ka ar Inesi kā tiesas priekšsēdētāju strādāt kopā ir ļoti viegli, jo viņa ir tieša, atklāta un vērsta sasniegt rezultātu. Ar viņu var izrunāt jebkuru jautājumu un vienoties par vislabāko pieņemamo risinājumu. No viņas daudz ko esmu iemācījusies, kas man noderēs turpmākajā darbā. Liels paldies par to!”

Ieva Čudina, Rīgas rajona tiesas priekšsēdētājas vietniece: “Paveiktais Rīgas rajona tiesā ir Ineses Siliņevičas mūža darbs. Viņai ir rūpējis mūsu tiesas prestižs, vienmēr raudzījusies, lai darbi tiktu padarīti ne tikai atbilstoši likuma burtam un prātam, bet arī sirdsbalsij. Tiesas darba efektivitāti ļoti lielā mērā ietekmē tiesas priekšsēdētāja prasme organizēt tiesas darbu. Rīgas rajona tiesai rādītāji ir izcili un tas ir Ineses nopelns, kas sasniegts ar neatlaidību, uzcītīgu darbu, augstām prasībām pret sevi un citiem, vēlmi visu izdarīt priekšzīmīgi. Apbrīnoju viņas darba spējas, mērķtiecību un neizsīkstošo enerģiju par visu padomāt, saplānot un to arī izdarīt. Paldies par paveikto un novēlu panākumus arī turpmākajās darba gaitās!” 

Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā I.Siliņeviča apbalvota ar Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības rakstu un “zelta” spalvu, Tieslietu sistēmas III pakāpes Goda zīmi par priekšzīmīgu un godprātīgu tiesneša amata pienākumu veikšanu, nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā un Tieslietu ministrijas Pateicības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu tiesu sistēmas attīstībā un tiesu reformas ieviešanā.

Tiesu administrācija pateicas Inesei Siliņevičai par ieguldījumu, 15 darba gados vadot Rīgas rajona tiesu, atbalstu un iniciatīvu, ieviešot jauninājumus tiesā, tādējādi uzlabojot un modernizējot tiesu sistēmu!