Paldies Saldus tiesas priekšsēdētājai Gunitai Galiņai!

Šodien, 7. aprīlī pēdējā darba diena ilgstošajai Saldus tiesas priekšsēdētājai un TKK loceklei Gunitai Galiņai.  Sākot darbu 1993.gadā, viņa tieslietu sistēmā pavadījusi trīs desmitgades.  

1982.gadā Gunita Galiņa absolvēja Latvijas Valsts universitāti, iegūstot jurista kvalifikāciju. 1990.gada 29.novembrī Latvijas Republikas Augstākās Padome ievēlēja G.Galiņu par Saldus rajona tautas tiesas tautas tiesnesi. 2000.gada 16.novembrī Latvijas Republikas Saeima apstiprināja G.Galiņu par Saldus rajona tiesas tiesnesi. 2003.gadā Latvijas Universitātē viņa ieguva sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē.

No 1993.gada 18.marta līdz 2018.gada 31.janvārim G.Galiņa bija Saldus rajona tiesas priekšsēdētāja. 2019.gada 25.janvārī Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija veica tiesneses G.Galiņas  profesionālās darbības novērtēšanu, sniedzot pozitīvu novērtējumu. Vērts atzīmēt, ka kopš 1999.gada tiesnese Galiņa ir ievēlēta un aktīvi darbojas Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā.

Ilgo darba mūžu rotā viņai piešķirtie apbalvojumi. 2006.gadā Tieslietu ministrijas II pakāpes Atzinības raksts un “sudraba” spalva par pienākumu pašaizliedzīgu un priekšzīmīgu pildīšanu;

2015.gadā Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības raksts un “zelta” spalva par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tiesību sistēmas attīstībā, ilggadēju pašaizliedzīgu darba pienākumu pildīšanu;

2018.gadā Tieslietu ministrijas Pateicības raksts par nozīmīgu ieguldījumu tiesu sistēmas attīstībā un tiesu reformas ieviešanā.

Tiesu administrācija izsaka lielu pateicību Gunitai Galiņai par ilggadēju, paliekošu ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmā.