Paldies tiesnesei Aijai Miķelsonei par 36 gadiem tiesiskuma stiprināšanā

Šodien, 2022.gada 1.jūnijā, pēdējā darbadiena ir Vidzemes rajona tiesas Limbažos tiesnesei Aijai Miķelsonei, kura dodas izdienas pensijā. Par tiesnesi A.Miķelsone nostrādājusi 36 gadus, no tiem 32 gadus bijusi Limbažu rajona tiesas priekšsēdētāja. Pēc tiesu reformas 2018.gada februārī viņa ir Vidzemes rajona tiesas Limbažos tiesnese.

Zinoša, profesionāla un atsaucīga – tā A.Miķelsoni raksturo kolēģi un pateicas par sadarbību daudzu gadu garumā.

Jānis Grīnbergs, Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētājs: “Aiju Miķelsoni pazīstu kopš laika, kad viņa vadīja Limbažu rajona tiesu. Viņa ir cilvēks ar labu humora izjūtu, pozitīvi noskaņota. Aijai patīk teikt taisnību un nerunāt aplinkus, vienmēr cenšas rīkoties taisnīgi, lai viņas darbs sabiedrībā radītu labu iespaidu par tiesu un saglabātu tiesas prestižu. Aijai dodoties pelnītā atpūtā, novēlu viņai iegūt jaunus izaicinājumus, vaļaspriekus!”

Sandra Vītola, Vidzemes rajona tiesas tiesnese: “Aija Miķelsone – cilvēks, kuram jāpateicas par manis pievēršanu jurista darbam un nonākšanu tieslietu sistēmā. Biju beigusi juridisko fakultāti, bet profesijā nestrādāju. Pēc neatkarības atjaunošanas Aija mani uzrunāja, sakot, ka pašvaldībai nepieciešams jurists. Es piekritu, lai gan zināšanas bija jāapgūst no jauna, pēc Latvijas Republikas likumiem. Pēc 1,5 gada pārgāju uz Zemesgrāmatu nodaļu, jau tuvāk tiesai. Strādājot zemesgrāmatā ar tiesas dokumentiem, tāpat citiem juridiskiem dokumentiem, neikdienišķās situācijās Aija man palīdzējusi saprast konkrētu likuma pantu būtību, tā piemērošanu un ieteikusi ko iesākt, ja situācija likumā nav aprakstīta. To visu viņa mācēja pateikt vienkārši un skaidri. Kad sāku skatīt tiesu lietas, Aija palīdzēja izprast procesuālos jautājumus un lietas būtību. Viņa ir izpalīdzīga, sirsnīga, apveltīta ar humora izjūtu, bieži vien ļoti trāpīgi lietas nosauc “īstajos vārdos”, nav skopa, mīl puķes, kaķus un droši vien vēl daudz ko citu.”

Diāna Kokina, Vidzemes rajona tiesas tiesneša palīdze: “Ar tiesnesi Aiju Miķelsoni esmu kopā strādājusi, kopš uzsāku darbu tiesā. Viņa vienmēr bijusi atsaucīga, dalījusies ar savām zināšanām, sniegusi padomus un atbalstu gan darbā, gan ārpus tā. Ar savu humoru kolēģiem vienmēr uzlaboja noskaņojumu. Paldies par kopīgo darbu, laipnību un padomu!”

A.Miķelsonei par ilggadēju priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu izpildi tieslietu jomā piešķirta Tieslietu sistēmas III pakāpes Goda zīme; par ilggadēju, pašaizliedzīgu un godprātīgu amata pienākumu pildīšanu Tieslietu ministrijas Goda diploms; par nozīmīgu ieguldījumu tiesu sistēmas attīstībā un tiesu reformas īstenošanā Tieslietu ministrijas Pateicības raksts.

Tiesu administrācija pateicas Vidzemes rajona tiesas Limbažos tiesnesei Aijai Miķelsonei par ilggadēju un paliekošu ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmā, pieredzi un zināšanām, ko viņa sniedza, 36 gadus nostrādājot par tiesnesi, no kuriem – 32 gadus par Limbažu rajona tiesas priekšsēdētāju.