Paldies tiesnesei Astrai Klaišei par 32 nostrādātiem gadiem tiesneša amatā

Šodien, 2023. gada 28. februārī, pēdējā darbadiena Kurzemes apgabaltiesas tiesnesei Astrai Klaišei, kura pēc vairāk nekā 30 gadiem šajā profesijā dodas izdienas pensijā. 

1991. gadā Latvijas Republikas Augstākā padome viņu iecēla par Liepājas pilsētas tautas tiesas tautas tiesnesi, bet 1993. gadā Latvijas Republikas Saeima apstiprināja par Liepājas pilsētas tiesas tiesnesi.

Pēc diviem amatā nostrādātiem gadiem pirmās instances tiesā Latvijas Republikas Saeima apstiprināja A.Klaiši par Kurzemes apgabaltiesas tiesnesi. Viņa daudzus gadus strādāja Civillietu tiesas kolēģijā.

Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tiesu sistēmas attīstībā un ilggadēju un pašaizliedzīgu darba pienākumu pildīšanu A.Klaiše apbalvota ar Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības rakstu un „zelta” spalvu, par ilggadīgu, godprātīgu un priekšzīmīgu darba pienākumu pildīšanu ar Tieslietu ministrijas II pakāpes Atzinības rakstu un „sudraba” spalvu, kā arī saņēmusi Tieslietu ministrijas Goda diplomu par ilggadēju un godprātīgu darbu, darba pienākumu priekšzīmīgu un pašaizliedzīgu pildīšanu.

Linda Vēbere, Kurzemes apgabaltiesas tiesnese: “Astra ir viena no Kurzemes apgabaltiesas “ciltsmātēm”, jo strādā mūsu tiesā kopš tās darbības atjaunošanas pirmās dienas 1995. gadā. Viņu uzskatām par patiesi emocionāli inteliģentu cilvēku. Tiesnese lieliski zina, kā ielikt sevi „cita kurpēs”, tāpēc viņa prot veidot ciešas saites ar cilvēkiem. Katrs mūsu tiesā ienākušais jaunais tiesnesis man piekritīs, ka tieši Astra ir bijusi tas viedais kolēģis, kurš sniedzis praktiska atbalsta pleca sajūtu. Civillietu tiesas kolēģijā strādājošie tiesneši labi zina, kur vienmēr var saņemt psiholoģisku palīdzību jebkurā dzīves situācijā – kas Astras kabinetā izrunāts, izsāpēts, izstrīdēts, tur arī paliek. Viņa labi zina, ka vienīgais brīdis, kas patiešām ir svarīgs, ir šodiena, līdz ar to viņa prot izbaudīt katru savas dzīves mirkli. Mēs novēlam turpināt dzīves baudīšanu, jo, kā zināms, vispirms bija Cilvēks, tikai pēc tam Darbs.”

Laila Glazūna, Kurzemes apgabaltiesas tiesneša palīdze: “PALDIES ir vienīgā pasaules valūta, kas nav vēl mainījusi kursu (J. Jaunsudrabiņš). Ir tik daudz ko teikt un tai pašā laikā trūkst vārdu… Esmu patiesi pateicīga, ka mūsu darba dzīves ceļi kādu laika posmu bijuši nešķirami. Astra ir cilvēks, kuru nav sabojājis nedz amats, nedz statuss. Jebkurš cilvēks blakus viņai jūtas līdzvērtīgs. Astra nešķiro. Viņa prot uzklausīt, klausīties, sadzirdēt, dalīties pieredzē un sajūtās, dot padomu neaizvainojot. Uz tiesnesi var paļauties un viņai var uzticēties. Nenovērtējama ir Astras pašironija un spēja pasmieties pašai par sevi. Kā tiesneses Astras Klaišes palīdze varu apgalvot, ka viņa ir ne tikai izcila profesionāle, bet arī lieliska darbaudzinātāja un komandas spēlētāja. Paldies!”

Tiesu administrācija pateicas tiesnesei Astrai Klaišei par ilggadēju darbu un ieguldījumu tiesu sistēmas stiprināšanā!