Paldies tiesnesei Silvai Reinholdei par profesionālo darbu 15 gadus vadot Kurzemes apgabaltiesu

Šodien, 2022.gada 13.maijā, beidzas pilnvaru termiņš Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētājai Silvai Reinholdei, kura šajā amatā nostrādājusi 15 gadus.

Tiesneses karjeru S.Reinholde sāka pirms 27 gadiem, 1995.gada maijā, kad Latvijas Republikas Saeima viņu iecēla par Liepājas pilsētas tiesas tiesnesi. Nostrādājot vienu gadu, viņa kļuva par tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju, bet 1998. gada janvārī tika iecelta par Liepājas tiesas priekšsēdētāja vietnieci. Tālākā karjera turpinājās Kurzemes apgabaltiesā, kur viņa no 1998.gada jūnija sāka strādāt par tiesnesi, bet kopš 2007. gada marta – Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāju.

S.Reinholde, kādā intervijā uz žurnālista jautājumu par profesijas izvēli, atbildēja,  ja to būtu izvēlējusies, pabeidzot 8. klasi, tad kļūtu par ārsti. Taču tiesnese atzīst, ka ne mirkli nav nožēlojusi izdarīto izvēli. 

Strādājot par tiesnesi, S.Reinholdei svarīgi saglabāt cilvēcību. Viņasprāt, jāatceras, ka ikviens no mums var nonākt tiesas galda otrā pusē, tāpēc vienmēr pret procesa dalībniekiem jāizturas ar dziļu cieņu un savs amats jātur godā.

Kurzemes apgabaltiesas kolektīvā tiesnese iemantojusi cieņu gan profesionālo, gan cilvēcisko īpašību dēļ.

Linda Vēbere, Kurzemes apgabaltiesas tiesnese:

“Kopā ar Silvu sākām spert pirmos darba soļus Liepājas pilsētas prokuratūrā, un esam pazīstamas vairāk nekā 30 gadu. Piedzīvoti gan dažādi izaicinājumi profesionālajā jomā, gan neaizmirstami  mirkļi un norises privātajā dzīvē. Man ir iespēja novērtēt, ka Silvai izdevās “pārbaudījums ar augsto amata krēslu”, jo 15 gadus viņa ir Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja, bet es tiesnese šajā tiesā.  Mēs visus šos gadus esam varējuši strādāt harmoniskā un sakārtotā darba vidē,  lielā mērā pateicoties tam, ka Silva pratusi visus saturēt kopā, lai gan, zinot kurzemnieku šerpumu, tas ne vienmēr bijis viegli. Kā kolektīva vadītājas būtiskāko īpašību vēlos izcelt viņas vēlmi un prasmi strādāt komandā.

Dzīvi mēs varam dzīvot tikai uz priekšu, bet to saprast – tikai atpakaļejošā virzienā. Novēlu Silvai radošuma un vērtīgu dzīves atziņu pilnu turpmāko profesionālo karjeru.”

Didzis Aktumanis, Kurzemes apgabaltiesas tiesnesis:

“Silvas vadītajā Kurzemes apgabaltiesā darbu sāku 2016.gadā, taču pazīstami esam jau vairākus gadu desmitus. Silva noteikti ir Vadītāja ar lielo burtu, jo viņas darbaspējas, enerģija, entuziasms, zināšanas un profesionalitāte ir apbrīnas vērti. Ar pārliecību varu teikt, ka Silva darbu veic un jautājumus risina ne tikai pienākuma dēļ, bet ar patiesu ieinteresētību, cilvēcīgu un atbalstošu attieksmi. Viņas vadībā kolēģi vienmēr var justies droši un aprūpēti. Pie Silvas pēc padoma un atbalsta iespējams vērsties jebkurā diennakts laikā un pat savā atvaļinājumā viņa vienmēr ir gatava aktīvi iesaistīties un sniegt atbalstu jebkura jautājuma vai problēmas risināšanā. Spēja ieklausīties, atbildība, vēlme strādāt komandā un tiekties pēc vislabākā rezultāta nenoliedzami ir īpašības, kas padara Silvu par izcilu vadītāju un profesionāli.  

Nenovērtējams ir Silvas paveiktais darbs Kurzemes apgabaltiesas veidošanā, attīstībā un sakārtošanā. Par to mēs visi esam pateicīgi. Varam tikai aptuveni nojaust, ko šāda sevis un sava laika ziedošana no viņas ir prasījusi. Neviens cits to nespētu paveikt labāk!

Paldies par neatsveramo ieguldījumu un atbalstu arī manā profesionālajā un karjeras izaugsmē, novēlu nezaudēt entuziasmu, pieņemt jaunus izaicinājumus, saudzēt sevi un realizēt lietas, kurām līdz šim nepietika laika!”

Tiesnese ir ilggadēja Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekle un ievēlēta par kolēģijas priekšsēdētāja vietnieci.

Par ilggadēju pašaizliedzīgu darba pienākumu pildīšanu un nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā S.Reinholdei piešķirts Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības raksts un “zelta” spalva, bet par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā piešķirta Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīme.

S.Reinholde turpinās darbu Kurzemes apgabaltiesā tiesneses amatā.

Tiesu administrācija pateicas Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētājai Silvai Reinholdei par ilggadēju un paliekošu ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmā, pieredzi un zināšanām, ko viņa sniedza, vadot Kurzemes apgabaltiesu 15 gadus!