Paldies tiesnesim Dailim Lazdiņam par 38 nostrādātiem gadiem tiesneša amatā

Šodien, 2023. gada 28. februārī, pēdējā darbadiena Vidzemes apgabaltiesas tiesnesim Dailim Lazdiņam, kurš pēc gandrīz 40 gadiem šajā profesijā dodas izdienas pensijā. 

1984. gadā viņš ievēlēts par Alūksnes rajona tautas tiesas tautas tiesnesi. Pēc trīs gadiem D.Lazdiņu nozīmēja par Alūksnes rajona tautas tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju, bet no 1993. gada iecelts par Alūksnes rajona tiesas priekšsēdētāju.

1995. gadā Latvijas Republikas Saeima apstiprināja D.Lazdiņu par Vidzemes apgabaltiesas tiesnesi, kurā viņš savus amata pienākumus pildīja Civillietu tiesas kolēģijā.

Agris Bukavs, Vidzemes apgabaltiesas tiesnesis: “Dailis vienmēr bijis atsaucīgs gan darbā, gan ārpus darba pienākumu pildīšanas. Viņš ir kolēģis, uz kuru vienmēr var paļauties. Paldies par to!”

 

Inguna Pinne, Vidzemes apgabaltiesas tiesnese: “Dailis savā ilgajā tiesneša darbā pret visiem lietas dalībniekiem izturējies vienlīdz korekti, nav bijušas situācijas, ka viņš būtu bijis pret kādu neiecietīgs, pacēlis balsi vai izturējies augstprātīgi. Kolēģis ir labsirdīgs, izpalīdzīgs, vienlīdz labi saprotas gan ar tiesnešiem, gan darbiniekiem. Problēmu risināšanā vienmēr palīdzējusi viņa humora izjūta.”

Māra Leite, Vidzemes apgabaltiesas kancelejas vadītāja: “Tiesnesis, iztiesājot lietas, tās nespriež formāli, bet iedziļinās pēc būtības. Vienmēr izvērtē, kādas sekas radīs viņa spriedums, īpaši gadījumos kad cilvēks savas nezināšanas dēļ nokļuvis šādā situācijā. Jebkurā lietā viņš cenšas puses samierināt, virza uz izlīgumu un tiesas sēdes bieži sāk ar vārdiem – “miers baro, nemiers posta”. Nereti uzklausa lietas dalībniekus pat vairāk nekā nepieciešams, jo uzskata, ka taisnīgai lietas spriešanai ir svarīgs un  nepieciešams tiešs kontakts tiesas zālē, pušu emociju izjušana un izvērtēšana.”

Evija Miglava, Vidzemes apgabaltiesas tiesneša palīdze: “Tiesnesis ir sirsnīgs un saprotošs pret kolēģiem. Vienmēr izpalīdzēs jebkuram. Draudzīgs pret visiem un apveltīts ar labu humora izjūtu.”

Tija Skrapste, Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja palīdze: “Sadarbībā ar Daili Lazdiņu novērtēju viņa komunikācijas spējas, sarunas un humora izjūtu. Tiesnesis ir labs piemērs teicienam “veselā miesā vesels gars”, jo viņam vienlīdz svarīga ir arī fiziskā labsajūta. Šāds līdzsvars nepieciešams grūtajā tiesneša darbā, lai spriestu taisnīgu tiesu, bet vienlaikus nepazaudētu labsirdīgu attieksmi.”  

Modris Lapiņš, Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētājs: “Dailis ir spilgta personība, apveltīts ar sev raksturīgu humora izjūtu, labi iederas kolektīvā un novērtē cilvēkus. Darba jautājumos ļoti nosvērts, atbildīgs un vērsts uz taisnīga galarezultāta sasniegšanu. Iemantojis kolēģu cieņu. Uzklausa un respektē citu viedokli, lai arī reizēm tas var būt atšķirīgs no viņa redzējuma.” 

Evija Blūma, Vidzemes apgabaltiesas tiesneša palīdze: “Ar tiesnesi kopā esmu strādājusi, kad sāku darba gaitas Vidzemes apgabaltiesā. Viņš vienmēr bijis atsaucīgs, miermīlīgs un dažādās dzīves situācijās liels optimists. Vispirms uzklausīja citu viedokli, tikai tad pauda savējo. Vienmēr spējis uzlabot kolēģiem noskaņojumu.”

Elfa Driba, Vidzemes apgabaltiesas tiesnese: “Ar Daili ir viegli sastrādāties. Pateicoties optimismam un humora izjūtai, vienmēr veiksmīgi iekļāvies gan tiesnešu, gan tiesas darbinieku vidū. Ļoti atsaucīgs un izpalīdzīgs. Īpašs paldies Dailim par atbalstu Krimināllietu tiesas kolēģijai, kad nepieciešamības gadījumos bija jāpiedalās krimināllietu iztiesāšanā.”

Baiba Nīmane, Vidzemes apgabaltiesas tiesas sēžu sekretāre: “Tiesnesis ir ļoti komunikabls, saprotošs, izpalīdzīgs un allaž smaidīgs. Māk pasmieties arī par sevi un uzlabot garastāvokli apkārtējiem. Lielisks sarunu biedrs, ar kuru veidojas aizraujošas sarunas gan par darba situācijām, gan vispārīgiem jautājumiem.”

Vidzemes apgabaltiesas kolēģi pateicas tiesnesim Dailim Lazdiņam par taisnīgu lietu spriešanu, patīkamu atmosfēras radīšanu kolektīvā un novēl gandarījuma pilnu jauno dzīves posmu!

Arī Tiesu administrācija pateicas tiesnesim Dailim Lazdiņam par ilggadēju un profesionālu darbu!