Paldies Zemgales rajona tiesas priekšsēdētājai Līgai Ašmanei par ieguldījumu tiesas vadīšanā un attīstībā!

Šodien, 2023. gada 4. augustā, pilnvaru termiņš tiesas priekšsēdētājas amatā noslēdzas Zemgales rajona tiesas priekšsēdētājai Līgai Ašmanei, kura šo amatu pildīja 10 gadus, bet par tiesnesi strādā 25 gadus. 

1998. gada oktobrī Latvijas Republikas Saeima L.Ašmani iecēla, bet 2000. gadā apstiprināja par Jelgavas tiesas tiesnesi. No 2002. gada oktobra līdz 2013. gada jūnijam viņa bija Jelgavas tiesas priekšsēdētāja vietniece, bet no 2013. gada augusta – Jelgavas tiesas priekšsēdētāja. Pēc Zemgales tiesu apgabala reorganizācijas, no 2018. gada marta L.Ašmane ir Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja.

Par ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, tiesu reformas īstenošanā, būtisku ieguldījumu Civilprocesa likuma darba grupas darbā un civilprocesa attīstībā, Līga Ašmane saņēmusi Tieslietu ministrijas apbalvojumus – I pakāpes Atzinības rakstu un “Zelta spalvu”, II pakāpes Atzinības rakstu un “Sudraba spalvu”, kā arī vairākus Pateicības rakstus.

Līga Ašmane savulaik par sevi sacījusi, “strādājot par tiesnesi, zinu visas mūsu problēmas, negācijas un arī labās lietas. Mans princips – ja strādāt, tad strādāt godīgi, no visas sirds un pašaizliedzīgi, nevis iegrimt negācijās. Nečīkstēt, negausties, jo dzīve ir pārāk īsa, lai veltītu laiku negācijām.” 

Savukārt kolēģi tiesas priekšsēdētājai pateicas par sadarbību un ieguldījumu Zemgales rajona tiesas attīstībā.

Adrija Kasakovska, Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietniece: “Līga ir atbildīga, uzticama vadītāja, uz kuru var paļauties, ar kuru korektā veidā, ievērojot visu pušu intereses,  var atrisināt visas darba gaitā radušās problēmas. Viņas vadības stilā ir  labs balanss starp “stingro roku”, koleģialitāti un patiesu cilvēcību. Priekšsēdētāja lieliski organizēja darbu, kad notika tiesu reforma, apvienojot  septiņas tiesas ar tajā laikā lielāko tiesnešu skaitu. Savstarpējas diskusijas pirms lēmumu pieņemšanas, ieklausīšanās citos, radīja priekšnoteikumus tam, ka tiesu apvienošana, pārmaiņu laiks Līgas vadībā noritēja bez īpašiem sarežģījumiem, radot pārliecību gan tiesnešiem,  gan darbiniekiem, ka  mums kopā viss izdosies. Un izdevās!  

Lai mūsu pateicība Līgai par darbu tiesas priekšsēdētāja amatā, piešķir jēgu pagātnei, rada gandarījumu un mieru šodienai, jaunus izaicinājumus, jaunu vīziju nākotnei!”

Maira Griķe, Zemgales rajona tiesas tiesnese: “Tiesnesi Līgu Ašmani zinu vairāk nekā kā 25 gadus. Esmu iepazinusi viņu kā godprātīgu, gudru, atbildīgu amatpersonu un sievieti. Līgai, kura vada lielāko pirmās instances tiesu Latvijā, ir arī liela un spēcīga ģimene – tautas un valsts pamats. Par viņas attieksmi, prasmēm, mērķiem un sasniegumiem liecina abi – gan ģimene, gan darbs. 

Pateicos Līgai par tiesas vadīšanu, atbalstu un sadarbību! Ir gandarījums, ka, kalpojot tautai, viņas pieredze, zināšanas un godprātīgā attieksme pret darbu virzīta vispārējam labumam un taisnīgumam. Tam, kas iet priekšgalā, nekad nav viegli. Paldies, ka esi piemērs! Vēlu radošumu un sekmes turpmāk!”

Iveta Andžāne, Zemgales rajona tiesas tiesnese: “Līga Ašmane tiesu reformas pārmaiņu laikā pieņēma izaicinājumu un kļuva par lielākās rajona tiesas priekšsēdētāju. Uzdevums nebija viegls – pārzināt un vadīt tik lielu tiesu ar 43 tiesnešiem un daudziem darbiniekiem, kurā katrs ir personība ar savu raksturu un izpratni par lietu kārtību. Tiesas atrodas dažādos Zemgales novados, gana tālu viena no otras, kurās jānodrošina izskatāmo lietu aprite un taisnīga lietu sadale starp tiesnešiem, jāpārvalda lietu izskatīšanas termiņi. Bet Līga ar visu ir veiksmīgi tikusi galā. Novēlam veiksmi un darba prieku arī turpmāk!”

Inese Tumanova, Zemgales rajona tiesas tiesnese: “Līgas patiesums ir tas, kas šodien reti sastopams. To apbrīnoju un cienīšu vienmēr. Paldies par atbalstu un dotajiem padomiem! Līga iemācīja saprast, ka mēs visi esam dažādi. Paldies, ka biji lieliska priekšniece! Bija un būs prieks ar Tevi kopā strādāt un atpūsties!”

Līga Ašmane turpinās darbu Zemgales rajona tiesā (Jelgavā) par tiesnesi.