Par Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāju Tieslietu padome iecēlusi Ojāru Priedīti

Šodien, 2022. gada 16. septembrī, Tieslietu padome vienbalsīgi iecēla Ojāru Priedīti par Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāju uz pieciem gadiem. Sākot strādāt tiesas priekšsēdētāja amatā, O. Priedītis turpinās saglabāt tādas vērtības kā tiesas neatkarība un pieejamība, lietu izskatīšana saprātīgos termiņos, kvalitatīvi argumentētu nolēmumu sagatavošana, tādējādi stiprinot uzticību tiesu varai. 

Ojārs Priedītis, ieceltais Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājs: “Šīs ir vispārzināmas, tiesu sistēmā apzinātas vērtības, kuras kā mērķi sasniedzami vairāku pasākumu kopuma rezultātā – apkopojot un analizējot informāciju par lietu izskatīšanas termiņiem; pārskatīt un uzlabot lietu sadales plāna efektivitāti, tai skaitā, sekojot līdzi izmaiņām lietu kategorijās un apjomos, kuras izskata pirmās instances tiesā; noskaidrot un mazināt lietu izskatīšanu kavējošos apstākļus; nodrošināt tiesas kolēģiju saskanīgu darbību, kā arī informēt sabiedrību gan par lietu izskatīšanas rezultātiem, gan par lietu izskatīšanas gaitu.”

Tiesas priekšsēdētaja amatā O. Priedītis iecerējis nodrošināt vienmērīgu tiesnešu noslodzi, radīt un uzturēt pēc iespējas labākus darba apstākļus, sekmēt tiesnešu profesionālo iemaņu attīstību un tālākizglītību, kā arī nodrošināt kvalitatīvu un motivētu atbalsta personālu.

“Aiz katras lietas ir jāspēj saskatīt cilvēks vai sabiedrības grupa, kuru tiesību un tiesisko interešu aizsardzība ir kopējais visas tiesu sistēmas uzdevums. Administratīvās apgabaltiesas darbības ideālais sasniedzamais modelis būtu tāds, ka arī zaudējušais lietas dalībnieks atzītu tiesvedības procesa un lietas iznākuma taisnīgumu, kā arī valsts nodrošināta pakalpojuma augstu apkalpošanas standartu,” sacīja O. Priedītis.

2006. gada oktobrī Latvijas Republikas Saeima iecēla O. Priedīti par Administratīvās rajona tiesas tiesnesi, no 2011. gada decembra līdz 2016. gada decembrim viņš bija Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieks. 2021. gada martā Tieslietu padome pārcēla O. Priedīti Administratīvās apgabaltiesas tiesneša amatā.