Par darba laiku Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā

Šodien, 2016.gada 20.decembrī Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa tehnisku iemeslu dēļ ir slēgta. Par tiesas sēžu pārcelšanu lietu dalībniekiem tiks paziņots.